Rapportage Nulmeting

De nulmeting brengt de aandachtspunten in kaart rondom de leefbaarheid en veiligheid in het gebied rondom het AZC.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Rapportage Nulmeting 11 juli 2016, pdf, 468kB