Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Zutphen vangt ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen op. Zij wonen niet in een asielzoekerscentrum, maar in gewone woningen.

Vanaf half januari 2016 wonen alleenstaande minderjarige vreemdelingen onder begeleiding in Zutphen. Het zijn jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud met een status. Dit betekent dat zij in Nederland mogen blijven wonen. Zij komen vooral uit Eritrea (enkelen uit Syrië en Afghanistan).

Deze minderjarigen wonen verspreid over de gemeente. Pact18, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, begeleidt de jongeren. Daarnaast heeft iedere jongere een eigen voogd (van Nidos).

Vragen en antwoorden

Wonen er al alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) in Zutphen?

Ja, sinds januari 2016 wonen de eerste alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Zutphen. Totaal kunnen er 42 jonge vluchtelingen in onze gemeente wonen. Ze wonen in huurwoningen van Woonbedrijf ieder1 in het Waterkwartier en de Zuidwijken en ook in huurwoningen van Woningbedrijf Warnsveld. De jongeren wonen met z’n vieren bij elkaar. Pact18 gaat kennismaken met de buren, zodat ook zij de jongeren leren kennen.

Wat gebeurt er als de minderjarige vreemdelingen 18 jaar worden?

Als de jongeren 18 jaar zijn gaan ze door naar andere huisvesting. De jongeren hoeven niet te verhuizen naar een andere gemeente, maar blijven in Zutphen wonen. Dat is mooi voor hen en goed voor de integratie.

Worden deze jongeren begeleid?

Jazeker. Pact18 begeleidt ze en heeft aan de Oudewand een centrale plek gerealiseerd. Daar wonen 12 jongeren en is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. In de woningen in de wijken is doordeweeks van 7.00 tot 10.00 uur en van 15.00 uur tot 20.00 uur begeleiding aanwezig.

Wat doen de jonge vluchtelingen?

Overdag gaan ze naar school. Ze zijn vrij om ‘s avonds te doen wat ze willen. Organisaties zoals Buddy to buddy en Vluchtelingenwerk gaan kijken wat zij voor de jongeren kunnen doen.

Meer informatie over de asielprocedure van alleenstaande minderjarige vreemdelingen op de website van de Rijksoverheid

Blijven er nog wel voldoende woningen over voor andere woningzoekenden?

Jazeker. In Zutphen komen ieder jaar veel geschikte, betaalbare huurwoningen voor bijvoorbeeld jongeren vrij. Wij vinden het verstandiger om 4 vergunninghouders in 1 woning te laten wonen, dan dat er steeds 1 woning moet worden toegewezen aan 1 (vaak jonge) vergunninghouder.