Bewonersorganisaties en werkers in uw wijk

In de wijk zijn verschillende mensen aan het werk; beroepskrachten en vrijwilliger. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn, onderhoud, wonen, leefomgeving en veiligheid. Lees hieronder welke 'wijkwerkers' en bewonersorganisaties er zijn in uw wijk, wat ze doen en hoe ze te bereiken zijn.

Buurtbemiddeling
Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling is te vinden op www.perspectiefzutphen.nl.