Werkers in de wijk - Centrum

Wijkregisseur gemeente

Han van Geel

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

De wijkregisseur werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties.

Wijkconsulent Woonbedrijf ieder1

Corien Westemeijer

telefoon 088 - 111 03 06

corien.westemeijer@ieder1.nl

Website van Woonbedrijf ieder1

De wijkconsulent van Woonbedrijf ieder1 is er voor alle zaken over de leefbaarheid van de wijk. Zij overlegt met de bewonerscommissie en instanties als politie, gemeente en Perspectief Zutphen. Daarnaast begeleidt zij de onderhoudsprojecten aan de woningen.

Wijkagent

Hans de Bode

telefoon 0900 - 8844  (belkosten) of zonder belkosten via het meldformulier.

De wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw die zich vooral bezig houdt met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent is zoveel mogelijk in de wijk en is 1e aanspreekpunt voor bewoners. Hij overlegt met andere instanties en zit in wijkteams en werkgroepen.

Sociaal wijkteam

Woont u in de wijk Centrum, De Hoven of Noorderhaven en heeft u een vraag? Klein of groot. Dan kunt u altijd terecht bij het sociaal wijkteam Centrum / De Hoven / Noordveen. Loop gerust binnen bij Noorderhavenstraat 18. Hier kunt u terecht voor algemene vragen over wonen, werk en welzijn. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd. Of spreek de sociaal werkers aan op straat, want meestal zijn zij in de buurt aan het werk. Natuurlijk kunt u ook bellen voor een vraag of afspraak. Telefoon: 0575-519613, toets 0 voor sociaal werk. Of een e-mail sturen naar info@perspectiefzutphen.nl.

Op de website van Perspectief Zutphen vindt u meer informatie over het Sociaal Wijkteam en een overzicht van de sociaal werkers.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling (op www.perspectief.nl)

Toezichthouders gemeente

Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

Wijkboa: Osman Matien en Alinda Last

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

Opzichter en werkleiders gemeente

U kunt de opzichter en wijkleiders bereiken via:

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

Opzichter

Dick Pardijs

Werkleiders

Roel Hekkelman (groen), Jan Massink (spelen en bebording) en Ton Koot (straatverlichting, riolering en vegen)