De Hoven

De Hoven is een wijk met een dorpskarakter en ligt aan de westzijde van de IJssel. In de Hoven wonen 2.738 inwoners.