Bewonersorganisaties in De Hoven

Wijkraad De Hoven

De wijkraad behartigt de belangen van de wijk. Zij adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over aangelegenheden die de wijk aangaan.

Website van Wijkraad de Hoven

Belangenvereniging de Teuge

Van kopersvereniging naar belangenvereniging: gezamenlijk gesprekspartner bij de problemen met bron/warmtepompen en te hoge energiegebruik van veel huishoudens.

Website van Belangenvereniging de Teuge

Buurtvereniging De Hoven

De buurtvereniging organiseert activiteiten voor bewoners in De Hoven.

Website van Buurtvereniging De Hoven

Bewonerscommissie De Hoven

Er is een bewonerscommissie voor alle huurders van Woonbedrijf ieder1 in De Hoven.

merijn.denijs@ieder1.nl (wijkconsulent)

Website van Woonbedrijf ieder1