Werkers in de wijk - Leesten

Wijkregisseur gemeente

Juliet NeefjesDe wijkregisseur werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties.

Juliet Neefjes

telefoon 14 0575

j.neefjes@zutphen.nl

Woonbedrijf ieder1

Woonbedrijf ieder1 is verhuurder van een aantal woningen in de wijk. De wijkconsulent van Woonbedrijf ieder1 is er voor alle zaken die gaan over de leefbaarheid van de wijk. Zij overlegt met de bewonerscommissie en instanties als politie, gemeente en Perspectief Zutphen. Daarnaast begeleidt zij de onderhoudsprojecten aan de woningen. De klantconsulent is er voor het beantwoorden van vragen van individuele huurders. Voor zaken als huur, woningverandering, informatie over urgentie, maar ook overlastklachten kunt u bij de klantconsulent terecht. Kortom: alle zaken die betrekking hebben op uw woning of directe woonomgeving.

Agnes van de BrinkWijkconsulent

Agnes van de Brink

telefoon 088 - 111 0342

wijkteamzlw@ieder1.nl

 

Woningstichting Ons Huis Apeldoorn

De woonconsulent is er voor het beantwoorden van vragen van individuele huurders. Voor zaken als huur, woningverandering, informatie over urgentie, maar ook overlastklachten kunt u bij de woonconsulent terecht. Kortom: alle zaken die betrekking hebben op uw woning of directe woonomgeving.

Eric SuetersWoonconsulent

Eric Sueters

(055) 526 25 00 algemeen

ericsueters@onshuisapeldoorn.nl

 

Bezoekadres Warnsveld

Loket Ons Huis in ’t Warnshuus

Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld

Openingstijden

Maandag tot vrijdag, 9.00 tot 12.00 uur

Website van Ons Huis Apeldoorn

Wijkagent

De wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw die zich vooral bezig houdt met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent is zoveel mogelijk in de wijk en is 1e aanspreekpunt voor bewoners. Hij overlegt met andere instanties en zit in wijkteams en werkgroepen.

Wijkagent Leesten

Evert BrongersEvert Brongers

telefoon 0900 - 8844  (belkosten) of zonder belkosten via het meldformulier.

evert.brongers@politie.nl

Evert Brongers houdt elke 1e en 3e donderdag van de maand, van 17.00 tot 18.00 uur, spreekuur in het WIC (Woon Informatie Centrum) gebouwtje aan de Canadasingel in Leesten Oost tegenover de skatebaan.

Sociaal wijkteam

Bij het Sociaal Wijkteam kunt u terecht met grote of kleine vragen. Loop gerust binnen in het pand aan de Goethesingel 32 in Leesten.

Janneke Meijer Janneke Meijer, telefoon 06 30120411

Annelie Vermeulen Annelie Vermeulen, telefoon 06 30124254

Hier kunt u terecht voor vragen over onder andere:

  • opvoeden
  • dagbesteding, hulpmiddelen en wonen
  • uitbreiding sociale contacten
  • werk, inkomen en schulden
  • huiselijk geweld
  • verslaving
  • vrijwilligerswerk en mantelzorg

Of spreek de sociaal werkers aan op straat, want meestal zijn zij in de buurt aan het werk. U kunt ook bellen voor een vraag of afspraak, via 0575 - 51 96 13 (toets 0 voor sociaal werk) of een e-mail sturen naar info@perspectiefzutphen.nl. Op de website van Perspectief Zutphen vindt u meer informatie over het Sociaal Wijkteam in Leesten en een overzicht van de sociaal werkers.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling (op www.perspectiefzutphen.nl)

Mark RietdijkCoördinator buurtbemiddeling Perspectief Zutphen Leesten/Warnsveld

Mark Rietdijk

telefoon: 06 - 30 11 89 18 of 0575 - 59 62 78 

m.rietdijk@perspectiefzutphen.nl

Toezichthouders gemeente

Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

Opzichter en werkleider gemeente

De opzichter en werkleiders kunt u bereiken via:

telefoon 14 0575

Info@zutphen.nl

Wilt u een probleem melden in de openbare ruimte van onze gemeente? U kunt dit online aan ons melden via de Melding openbare ruimte. Wij pakken de meldingen zo snel mogelijk op en nemen, als u dat wenst, contact met u op.

Opzichter

Dick Pardijs

Werkleiders

André Nijenhuis (groen), Jan Massink (spelen en bebording) en Ton Koot (straatverlichting, riolering en vegen).