Werkers in de wijk - Noordveen

Wijkregisseur gemeente

Kees Meijer

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

De wijkregisseur werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties.

Wijkconsulent Woonbedrijf ieder1

Merijn de Nijs

telefoon 088 -111 03 33

merijn.denijs@ieder1.nl

Website van Woonbedrijf ieder1

De wijkconsulenten van Woonbedrijf ieder1 zijn er voor alle zaken over de leefbaarheid van de wijk. Zij overleggen met de bewonerscommissies en instanties als politie, gemeente en Perspectief Zutphen. Daarnaast begeleiden zij de onderhoudsprojecten aan de woningen.

Wijkagenten

Wilco van Dijk (asielzoekerscentrum), Tjerk Sprenkelder (Polbeek, Voorsteralleekwartier, Berkelpark) en Yilmaz Uluçay (Deventerwegkwartier)

telefoon 0900 - 8844  (belkosten) of zonder belkosten via het meldformulier.

De wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw die zich vooral bezig houdt met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent is zoveel mogelijk in de wijk en is 1e aanspreekpunt voor bewoners. Hij overlegt met andere instanties en zit in wijkteams en werkgroepen.

Sociaal wijkteam

Bij het Sociaal Wijkteam kunt u terecht met grote of kleine vragen. Loop gerust binnen in het pand aan de Weg naar Laren 59, het middelpunt in de wijk. Hier kunt u terecht voor algemene vragen over wonen, werk en welzijn of gewoon voor een kop koffie en ontmoeting met buurtbewoners. Of spreek de sociaal werkers aan op straat, want meestal zijn zij in de buurt aan het werk. U kunt ook bellen voor een vraag of afspraak, via 0575 - 51 96 13 (toets 0 voor sociaal werk) of een e-mail sturen naar info@perspectiefzutphen.nl.

Op de website van Perspectief Zutphen vindt u meer informatie over het Sociaal Wijkteam Centrum / De Hoven / Noordveen en een overzicht van de sociaal werkers.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling (op www.perspectief.nl)

Toezichthouders gemeente

Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

Wijkboa: Arjan van de Kaa

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

Opzichter, werkleider en beheerders gemeente

U kunt de opzichter, werkleiders en beheerders bereiken via:

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

Opzichter

Jaap Verhagen

Werkleiders

André Nijenhuis (groen), Jan Massink (spelen en bebording) en Ton Koot (straatverlichting, riolering en vegen)

Beheerder begraafplaatsen

Hans Havenaar

Beheerder sportvelden

Gert-Jan Kruitbos