Bewonersorganisaties in Warnsveld

Dorpsraad Warnsveld

De Dorpsraad van Warnsveld bestaat uit vertegenwoordigers van Warnsveldse verenigingen, organisaties en instellingen. De Dorpsraad werkt nauw samen met organisaties. De Dorpsraad is bevoegd om bij aangelegenheden waarbij de Warnsveldse belangen zijn betrokken, zowel gevraagd als ongevraagd aan het gemeentebestuur aanbevelingen te doen of adviezen uit te brengen.

Website van de Dorpsraad Warnsveld

Stichting Gondelvaart Warnsveld

Eens in de 2 jaar is de Gondelvaart in Warnsveld. Zo'n 8 gondels, verlicht met duizenden lichtjes op de Berkel.

Stichting vrienden Dierenweide ‘t Spiker

De stichting heeft als doel het in standhouden en onderhouden van de dierenweide, het verzorgen van de dieren en het onderhouden van opstallen en hekwerk. Ze zorgen voor een gemêleerd en voldoende aantal dieren.

Facebookpagina van Dierenweide 't Spiker

Buurtvereniging Dorskampkwartier

De buurtvereniging is een levendige en actieve vereniging die zich bezighoudt met de straten rondom de Dorskamp (deel ’t Spiker, deel Bevrijdingslaan en Hunnekink). De vereniging organiseert met de Warnsveldse volleybalvereniging het jaarlijks terugkerende stratenvolleybaltoernooi Warnsveld.

Website van buurtvereniging Dorskampkwartier

Buurtvereniging HOVOBO

De buurtvereniging is in 1952 opgericht en richt zich op de straten in de driehoek Hofweg, Vordensebinnenweg en Bonendaal.

Facebookpagina buurtvereniging HOVOBO

Buurtpreventie Warnsveld

Van december tot maart is de kans op een woninginbraak het grootst. Tijdens deze maanden zijn buurtpreventen extra alert op inbrekers als ze door de straten van Warnsveld lopen. De buurtpreventen lopen in tweetallen door de wijken en zijn herkenbaar door hun hesjes. Bij verdachte situaties schakelen ze direct de politie in. Wilt u meer weten over buurpreventie of zelf actief worden? E-mail dan naar buurtpreventie.warnsveld@gmail.com of neem contact op met de wijkregisseur van Warnsveld (via info@zutphen.nl). Buurtpreventie Warnsveld is een samenwerking tussen inwoners, de Dorpsraad, politie en de gemeente Zutphen.