Werkers in de wijken - Warnsveld

Contactambtenaar gemeente

Juliet Neefjes

telefoon 14 0575

j.neefjes@zutphen.nl

De contactambtenaar werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties.

Woonbedrijf ieder1

Wijkconsulent

Woonbedrijf ieder1 is verhuurder van een aantal woningen in de wijk. De wijkconsulent van Woonbedrijf ieder1 is er voor alle zaken die gaan over de leefbaarheid van de wijk. Zij overlegt met de bewonerscommissie en instanties als politie, gemeente en Perspectief Zutphen. Daarnaast begeleidt zij de onderhoudsprojecten aan de woningen.

Agnes van den Brink

telefoon 088 - 111 0342

wijkteamzlw@ieder1.nl

Klantconsulent

Caroline Evers

Caroline.Evers@ieder1.nl

telefoon 088 - 111 03 09

Website van Woonbedrijf ieder1

De woonconsulent van Ons Huis

Eric Sueters

(055) 526 25 00 algemeen nummer

ericsueters@onshuisapeldoorn.nl

Bezoekadres Warnsveld

Loket Ons Huis in ’t Warnshuus

Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld

Openingstijden

Ma - Vr 9.00 - 12:00 uur

Website van Ons Huis Apeldoorn

Wijkagent

Roos Kok

telefoon 0900 - 8844  (belkosten) of zonder belkosten via het meldformulier.

Roos.kok@politie.nl

Roos Kok houdt elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand, van 16.00 tot 17.00 uur, spreekuur in ‘t Warnshuus, Dreiumme 43.

De wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw die zich vooral bezig houdt met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent is zoveel mogelijk in de wijk en is 1e aanspreekpunt voor bewoners. Hij overlegt met andere instanties en zit in wijkteams en werkgroepen.

Sociaal wijkteam

Bij het Sociaal Wijkteam kunt u terecht met grote of kleine vragen. Loop gerust binnen in de woning aan de Goethesingel 32 te Leesten. Hier kunt u terecht voor oa vragen over:

  • opvoeden
  • dagbesteding, hulpmiddelen en wonen
  • uitbreiding sociale contacten
  • werk, inkomen en schulden
  • huiselijk geweld
  • verslaving
  • vrijwilligerswerk en mantelzorg

U kunt ook de sociaal werkers op straat aanspreken, want meestal zijn zij in de buurt aan het werk. Daarnaast kunt u bellen voor een vraag of afspraak, via 0575 - 51 96 13 (toets 0 voor sociaal werk) of een e-mail sturen naar info@perspectiefzutphen.nl. Op de website van Perspectief Zutphen vindt u meer informatie over het Sociaal Wijkteam in Warnsveld/Leesten en een overzicht van de sociaal werkers.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling

Toezichthouders gemeente

Toezichthouders handhaven en houden toezicht op onder andere parkeren, milieu, verkeer (bij ongeval of evenement) en bouwen en brandveiligheid.

Wijkboa: Debby Gerritsen

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

Opzichter en werkleiders gemeente

De opzichters en werkleiders kunt u bereiken via:

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

Opzichter

Jaap Verhagen

Werkleiders

André Nijenhuis (groen), Jan Massink (spelen en bebording) en Ton Koot (straatverlichting, riolering en vegen)