Bewonersorganisaties in het Waterkwartier

Speeltuinvereniging BSP

De speeltuin BSP (Buitensingel, Spittaalderkamp, Pagematestraat) aan de Pagematestraat 22-A in Zutphen, is een plek voor alle buurtbewoners. Hier kunnen zij elkaar ontmoeten, meedoen aan activiteiten (voor kinderen, tieners en vrouwen) en kinderen kunnen hier volop spelen.

Stichting ‘Banjeren Zutphen’

Bewoners van de wijken Zuidwijken en Waterkwartier hebben samen de stichting opgericht en gaan met de ‘banjercaravan’ (met speelattributen) op verschillende locaties in beide wijken staan en kinderen stimuleren om meer met elkaar buiten te spelen.

Facebookpagina van Stichting Banjeren Zutphen

Stichting Cornerstone

De stichting organiseert activiteiten voor kinderen, tieners en volwassenen. Daarnaast organiseert de stichting (re-)intergratietrajecten in het Lighthouse aan de Troelstralaan.

Paas- en Kerstlunch

Vrijwilligers organiseren een kerstlunch voor buurtgenoten in MFC Waterkracht aan de R. de Beerenbrouckstraat.

Sinterklaasfeest

Vrijwilligers organiseren het sinterklaasfeest voor de kinderen van het Waterkwartier.

Welkom in de Buurttuin

De Buurttuin verbindt bewoners door middel van een ontmoetingsplek op het terrein van de Emmanuelkerk aan de G.Doustraat.

Jeugdtuinen

Op het terrein van de Kas aan de Harenbergweg worden jeugdtuinen gemaakt.

Eet- en Lunchcafe

3 x per maand wordt het Eetcafe georganiseerd en elke woensdag een lunchcafe, door vrijwilligers in MFC Waterkracht aan de R. de Beerenbrouckstraat.

Burendag Verdistraat

Activiteiten in het kader van de nationale burendag in de Verdistraat en omgeving.

Activiteitencommissie Waterkracht

De commissie organiseert diverse activiteiten voor jong en oud in MFC Waterkracht aan de R. de Beerenbrouckstraat.

Buurtactiviteiten omgeving Waterjungle

Diverse activiteiten voor jong en oud in de omgeving van de natuurspeelplek “Waterjungle” aan de van Houtenstraat.

Beweegwijs

Beweegwijs is actief op de Wegwijzer en de Waaier met Gezond op School. Beweegwijs verzorgt ook buurtsport  en zoekt verbinding met andere wijkinitiatieven.

YMCA Zutphen-Warnsveld

YMCA organiseert kinder- en jongerenkampen, zomerfestivals, de meet&greet, kinderbakclub en andere activiteiten in het clubhuis aan de Emmerikseweg.