Bewonersorganisaties in de Zuidwijken

Wijkteam De Zuidwijken

Zet zich in voor initiatieven die een leefbare wijk bevorderen.

Voorzitter: Tonnie Looijenga-Sanders (0575-521 908)

wijkteamdezuidwijken@gmail.com

Website Wijkteam de Zuidwijken 

Stichting Dierenweide Moesmate

Zet zich in voor het beheer van de dierenweide Moesweide.

Website van de Dierenweide Moesmate

Stichting Dierenweide Zwanevlot

Zet zich in voor het beheer van de dierenweide aan Het Zwanevlot.

Jan Smit, 0575 - 52 38 21

Eetcafe de Uitwijk

Zet zich in voor de exploitatie van het eetcafe in Buurtcentrum De Uitwijk (vrijwilligerswerk).

Henk Bree, 0575 - 52 73 28

Bijentuin en Bij1keet Braamkamp

Vrijwilligers beheren de Bijentuin. Zij zetten zich in voor beheer en instandhouding van de bijentuin tussen Braamkamp en Harenbergweg. Vanuit de Bij1Keet wordt koffie geschonken. Zie de agenda voor data en andere activiteiten

Websites van Zutphen Bijenstad en Bijentuin Braamkamp

Facebookpagina Bijentuin Braamkamp

Wolfram Reisiger 0575 - 57 20 10

Zuidwijken Schoon

Zet zich in voor een opgeruimde openbare ruimte in de Zuidwijken

e-mail: zuidwijkschoon@gmail.com

Blog van organisatoren van in de Zuidwijken komt het van de grond

Bewonersgroep woonerf Moesmate zuid

Zet zich in voor het gezamenlijk verbeteren en beheren van dit woonerf.

Han Bosman, 0575 - 57 59 16

Stichting Buurtbongerd Braamkamp

Zet zich in voor contact tussen bewoners in de omgeving van de buurtboomgaard en zet zich in voor het behoud van oude fruitrassen.

Erna van 't Hof

buurtbongerdbraamkamp@gmail.com

Website Buurtbongers Braamkamp

Stichting Stadswerkplaats

De Stichting Stadswerkplaats Zutphen zet zich in voor iedereen die wil maken en repareren en biedt daarvoor, naast een open werkplaats, binnenkort een gevarieerd programma voor jong en oud.

Locatie: de voormalige kantine van FC Zutphen, De Waarden 309.

info@stadswerkplaats-zutphen.nl

Website stadswerkplaats Zutphen

Stadsgoed Helbergen

Stadsgoed Helbergen ligt naast De Waarden. Het is een gebied met tijdelijke bestemmingen, zoals schooltuinen, moestuinen, stadswerkplaats.