Werkers in de wijk - Zuidwijken

Wijkregisseur gemeente

Monique van 't Erve

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

De wijkregisseur werkt bij de gemeente en is de schakel tussen de wijkbewoners, de gemeente en andere organisaties.

Wijkconsulent Woonbedrijf ieder1

Agnes van den Brink

telefoon 088 - 111 0342

wijkteamzlw@ieder1.nl

Website van Woonbedrijf ieder1

Woonbedrijf ieder1 is verhuurder van een aantal woningen in de wijk. De wijkconsulent van Woonbedrijf ieder1 is er voor alle zaken die gaan over de leefbaarheid van de wijk. Zij overlegt met de bewonerscommissie en instanties als politie, gemeente en Perspectief Zutphen. Daarnaast begeleidt zij de onderhoudsprojecten aan de woningen.

Wijkagent

Sijmen Eggink. telefoon 0900 - 8844  (belkosten) of zonder belkosten via het meldformulier.

De wijkagent is een ervaren politieman of -vrouw die zich vooral bezig houdt met leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De wijkagent is zoveel mogelijk in de wijk en is 1e aanspreekpunt voor bewoners. Hij overlegt met andere instanties en zit in wijkteams en werkgroepen.

Sociaal wijkteam

Bij het Sociaal Wijkteam kunt u terecht met grote of kleine vragen. Loop gerust binnen in de woning aan de Stokebrand 312 of spreek de sociaal werkers aan op straat. Meestal zijn zij in de buurt aan het werk. U kunt ook bellen voor een vraag of afspraak, via 0575 - 51 96 13 (toets 0 voor sociaal werk) of een e-mail sturen naar info@perspectiefzutphen.nl. In wijkcentrum De Uitwijk kunt u iedere ochtend terecht voor een bakje koffie en allerlei activiteiten.

Op de website van Perspectief Zutphen vindt u meer informatie over het Sociaal Wijkteam in de Zuidwijken en een overzicht van de sociaal werkers.

Buurtbemiddeling

Heeft u ruzie met uw buren, om welke reden dan ook? En wordt het tijd voor contact, schakel dan Buurtbemiddeling in. Het doel is er samen uit te komen.

Meer informatie over buurtbemiddeling (op www.perspectief.nl)

Toezichthouders gemeente

In uw wijk lopen toezichthouders van team Openbare Ruimte.

Wijkboa: Berry Rietberg

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

Opzichter en werkleiders gemeente

De opzichter en werkleiders kunt u bereiken via

telefoon 14 0575

info@zutphen.nl

Opzichter

Dick Pardijs

Werkleiders

Roel Hekkelman (groen), Jan Massink (spelen en bebording) en Ton Koot (straatverlichting, riolering en vegen)