Uw idee voor de buurt

Heeft u een idee voor uw buurt of wijk? Hier leest u ervaringen van anderen, tips hoe u uw idee kunt realiseren en mogelijke budgetten.

In Zutphen en Warnsveld wonen veel mensen die graag iets doen voor hun stad en dorp. Het is prachtig als de energie van onze inwoners tot uiting kan komen in iets wat de gemeente fijner maakt om te wonen. Daarom wil de gemeente investeren in het meer samen mogelijk maken.

We hebben al prachtige burgerinitiatieven gezien. Een buurtfeest, een boomgaard, onderhoud van groen, een spelmiddag voor buurtkinderen en nog veel meer. Per idee bekijken we of het past binnen de regelgeving waar de gemeente mee te maken heeft. Wat kan wel? Wat kan niet? Zien we samen ruimte om de grenzen te verleggen?

Budget

Er is een jaarlijks budget van € 63.000 voor activiteiten in buurten en wijken die de leefbaarheid verbeteren. De besteding van dit geld gebeurt door de bewoners zelf. De wijkregisseurs van de gemeente treden op als contactpersoon. Zij kunnen u ook helpen bij het zoeken naar andere budgetten.

Meer lezen over het aanvragen van een bijdrage uit het budget buurt- of wijkactiviteit.

Andere mogelijkheden om idee te realiseren

De provincie Gelderland heeft de subsidieregeling voor burgerinitiatieven.

Er zijn ook fondsen en organisaties die ideeën helpen te realiseren, met geld of begeleiding.

Aan de slag met uw idee

U kunt direct een aanvraag doen voor een bijdrage uit het budget buurt- of wijkactiviteit. Heeft u vragen? Weet u niet precies welke stappen eerst te doen? Neem dan contact op met de wijkregisseur van uw wijk via de gemeente (contact). De wijkregisseur is verantwoordelijk voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken.

De wijkregisseurs

  • Centrum en De Hoven: Han van Geel
  • Warnsveld en Leesten: Juliet Neefjes
  • Zuidwijken: Monique van ’t Erve
  • Noordveen: Kees Meijer
  • Waterkwartier: Jasmijn van der Graaf

Lees over 2 bewoners wiens ideeën uitgevoerd zijn

Meer ideeën en inspiratie voor een betere wijk

Meer over wijkgericht werken