Wijkgericht werken

De gemeente wil de samenleving uitdagen en helpen om de wijken sociaal, mooi, schoon, heel en veilig te houden. Dit doet de gemeente met Wijkgericht Werken.

Wijkindeling

Voor Wijkgericht Werken is Zutphen verdeeld in 6 wijken en een dorp:

 • 'Aandachtswijken': Zuidwijken, Noordveen en Waterkwartier
 • 'Beheerwijken': Centrum, de Hoven, Leesten en Warnsveld

De wijk De Mars wordt niet meegenomen met Wijkgericht Werken, omdat deze wijk grotendeels bestaat uit bedrijven en een nieuwe woonbuurt (Noorderhaven) staat gepland.

Wijkregisseur

De wijkregisseur heeft een verbindende rol tussen de netwerken in de wijk en is het 1e aanspreekpunt voor de inzet van de gemeente in de wijken.

 • Centrum en De Hoven: Han van Geel
 • Warnsveld en Leesten: Juliet Neefjes
 • Zuidwijken: Monique van ’t Erve
 • Noordveen: Kees Meijer
 • Waterkwartier: Jasmijn van der Graaf

Samenwerken met organisaties in de wijk

De gemeente werkt samen met organisaties om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Deze samenwerkingspartners zijn onder andere:

 • Politie Noord- en Oost-Gelderland
 • welzijnsorganisatie Perspectief Zutphen
 • woningcorporaties Woonbedrijf ieder1
 • Woonbedrijf Warnsveld

Samen met een aantal beroepskrachten van de gemeente hebben medewerkers van deze partners regelmatig overleg over de wijk

2 speerpunten van Wijkgericht Werken

Wijkgericht Werken wil:

 • bewoners en organisaties stimuleren om actief te worden (of blijven) voor de leefbaarheid in hun wijk;
 • wijkgericht samenwerken met organisaties in aandachtsgebieden en daar problemen aanpakken en kansen benutten.

Bewonersorganisaties en werkers in uw wijk

Uw idee voor de buurt (ervaringen van buurtbewoners in het organiseren van een activiteit, informatie over (financiële) hulp)