Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen en bedoeld voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms betaalt u zelf nog een deel.

Soms moet u door bijzondere omstandigheden extra kosten maken die u niet uit uw salaris of uitkering kunt betalen. Vaak hebben deze kosten te maken met de medische of sociale situatie van u of uw gezin. Denk aan speciale kosten als tandartskosten, eigen bijdrage voor een gehoorapparaat of advocaatkosten. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Wanneer recht op bijzondere bijstand

U kunt Bijzondere bijstand aanvragen als:

  • u inwoner bent van de gemeente Zutphen;
  • u een laag inkomen heeft (op of rond het sociaal minimum).

Is uw inkomen hoger dan het sociaal minimum of heeft u eigen vermogen? Dan kan het zijn dat u een deel bijzondere bijstand krijgt.

Aanvragen

U vraagt Bijzondere Bijstand aan bij ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1. Bel of kom langs om een afspraak te maken. Onze klantregisseurs zijn er voor u op maandag en donderdag tussen 8.30 - 12.30 uur.

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw cliënt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind, curatele of mentorschap? Ga dan naar de pagina Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering.

Let op bij uw aanvraag

  • Informeer altijd voordat u de kosten maakt of u Bijzondere Bijstand kunt krijgen. Dan weet u waar u aan toe bent.
  • Als er een andere regeling is die dezelfde kosten vergoedt, moet u daar gebruik van maken.

Voor gebruiksgoederen zoals een wasmachine of een koelkast kunt u geen Bijzondere Bijstand aanvragen. De wet gaat er vanuit dat u dit van uw spaargeld betaalt. Heeft u niet kunnen sparen? Dan moet u het geld bij een bank lenen. Lukt dat niet? Neem dan contact met ons op.