Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen. Het is een vergoeding van bijzondere kosten die in uw situatie noodzakelijke zijn. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms betaalt u zelf nog een deel.

Soms moet u door bijzondere omstandigheden extra kosten maken die u niet uit uw salaris of uitkering kunt betalen. Vaak hebben deze kosten te maken met de specifieke situatie van u of uw gezin. Denk aan advocaatkosten die hebt in verband met een scheiding of reiskosten omdat uw kind een school bezoekt die niet in Zutphen aanwezig is. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Wanneer recht op bijzondere bijstand

U kunt Bijzondere bijstand aanvragen als:

  • u inwoner bent van de gemeente Zutphen;
  • uw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. Heeft u meer inkomen dan moet u 50% van dit meerinkomen gebruiken om de kosten te betalen. Dat heet draagkracht.
  • uw (gezamenlijke) vermogen niet meer bedraagt dan het vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet.

Aanvragen

U vraagt bijzondere bijstand aan bij ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1. Bel of kom langs om een afspraak te maken. Onze klantregisseurs zijn er voor u op maandag en donderdag tussen 8.30 - 12.30 uur.

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw cliënt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind, curatele of mentorschap? Ga dan naar de pagina Kosten bewindvoering.

Let op bij uw aanvraag

  • Informeer altijd voordat u de kosten maakt of u bijzondere bijstand kunt krijgen. Dan weet u waar u aan toe bent.
  • Als er een andere regeling is die dezelfde kosten vergoedt, moet u daar gebruik van maken.

Voor medische kosten die verzekerbaar zijn verstrekken wij geen bijzondere bijstand. U moet zich hiervoor goed verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld via de Gemeentepolis. Als u zich niet kunt verzekeren, bijvoorbeeld omdat u in de wanbetalersregling van het CAK zit, is voor deze kosten wel bijzondere bijstand mogelijk. Wij gaan daarbij uit van de vergoeding van de Gemeentepolis.

Voor gebruiksgoederen zoals een wasmachine of een koelkast kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen. De wet gaat er vanuit dat u dit van uw spaargeld betaalt. Heeft u niet kunnen sparen? Dan moet u het geld bij een bank lenen. Lukt dat niet? Neem dan contact met ons op. Als wij bijzondere bijstand verstrekken is dat in principe altijd een lening.