Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor mensen met een laag inkomen en bedoeld voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Soms wordt het hele bedrag vergoed, soms betaalt u zelf nog een deel.

In sommige gevallen moet u door bijzondere omstandigheden extra kosten maken die u niet uit uw salaris of uitkering kunt betalen. Vaak hebben deze kosten te maken met de medische of sociale situatie van u of uw gezin. Denk aan speciale kosten als tandartskosten, eigen bijdrage gehoorapparaat of advocaatkosten. Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u voor deze bijzondere kosten (LINK NOG AANPASSEN) bijzondere bijstand aanvragen.

Wanneer recht op bijzondere bijstand

U kunt Bijzondere bijstand aanvragen als u inwoner bent van de gemeente Zutphen en als u een laag inkomen hebt (op of rond het sociaal minimum). Is uw inkomen hoger dan het sociaal minimum of heeft u eigen vermogen? Dan kan het zijn dat u een deel bijzondere bijstand krijgt.

Aanvragen

U vraagt Bijzondere Bijstand aan bij ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1. Bel of kom langs tijdens het open spreekuur. Dit kan dagelijks tussen 8:30 en 12:30 uur.

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw cliënt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind, curatele of mentorschap?

Let op bij uw aanvraag

  • Informeer altijd voordat u de kosten maakt of u Bijzondere Bijstand kunt krijgen. Dan weet u waar u aan toe bent.
  • Als er een andere regeling is die dezelfde kosten vergoedt, moet u daar gebruik van maken.

Voor gebruiksgoederen zoals een wasmachine of een koelkast kunt u geen Bijzondere Bijstand aanvragen. De wet gaat er van uit dat u dit van uw spaargeld betaalt. Heeft u niet kunnen sparen? Dan moet u het geld bij een bank lenen. Lukt dat niet? Neem dan contact met ons op.