Individuele studietoeslag

Dit is een voorziening voor studerenden die vanwege hun beperking niet kunnen bijverdienen.

Studiefinanciering of een bijdrage in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) is voor een student meestal niet voldoende om alle kosten te kunnen betalen. Veel studenten werken daarom naast hun studie. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag bedraagt € 135 per maand.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen
  • u verblijft rechtmatig in Nederland
  • u bent 18 jaar of ouder
  • uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm
  • u hebt op de datum van uw aanvraag recht op studiefinanciering (Wsf 2000) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS
  • u bent door een arbeidsbeperking niet in staat om bij te verdienen. Dat is bijvoorbeeld zo als u via het UWV of uw opleiding een indicatie banenafspraak ontvangt. Een indicatie banenafspraak is een verklaring die u krijgt als u door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen.
  • u ontvangt geen Wajong uitkering
  • uw (gezamenlijke) vermogen bedraagt niet meer dan het vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet.

Aanvragen

U kunt de studietoeslag aanvragen via Berekenuwrecht met het aanvraagformulier Individuele Studietoeslag (192 kB). U kunt dit formulier ook afhalen bij de balie van ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1.

Wajong-uitkering

Heeft u een Wajong-uitkering? Dan komt u niet in aanmerking voor de individuele studietoeslag. Informeer bij het UWV naar een vergelijkbare regeling voor Wajong-ers.