Meest gestelde vragen Gemeentepolis 2020

De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering bij Menzis voor mensen met een laag inkomen. Wij noemen dat de Gemeentepolis. Hier vindt u de meest gestelde vragen over de Gemeentepolis van de gemeente Zutphen.

Kan Menzis mij weigeren?

Menzis kan u alleen weigeren als u een betalingsachterstand hebt in de premie bij uw huidige of oude verzekeraar. Dan mag Menzis u niet accepteren. Dat mag wettelijk niet, dus dat geldt ook voor andere zorgverzekeraars. Dat geldt ook als u vanwege een betalingsachterstand van meer dan 6 maanden elke maand een hogere premie moet afdragen. Pas als u uit deze zogenaamde wanbetalersregeling van het CAK bent, kunt u zich weer aanvullend verzekeren, dus ook bij Menzis. Als u in aanmerking komt voor een schuldregeling via schulddienstverlening, wordt de bronheffing opgeheven en kunt u zich weer aanvullend verzekeren. U kunt zich melden voor schulddienstverlening aan de Henri Dunantweg 1.

Moet ik een aanvullende verzekering nemen?

Ja. U kunt zich alleen maar collectief verzekeren als u zich aanvullend verzekerd. Hierop is 1 uitzondering namelijk u heeft een volledige gebitsprothese.

Moet ik ook een tandartsverzekering (Tandverzorgd) nemen?

Ja. Dit is een aparte aanvullende verzekering voor tandzorg. U kunt uit 3 verzekeringen kiezen, Tand Verzorgd 250, 500, 750. Die bedragen staan voor de maximale vergoeding. U kunt zelf kiezen welke u neemt, het maakt niet uit welk Garant Verzorgd pakket u hebt gekozen.

Hoe weet ik welke aanvullende verzekering ik moet kiezen?

Als vuistregel geldt dat als u structurele (hoge) zorgkosten hebt als gevolg van een chronische ziekte of beperkingen, Garant Verzorgd 3 voor u een goede verzekering is. Hij is niet goedkoop, maar u krijgt hier veel voor terug. De dekking is hoog. Bijvoorbeeld de vergoeding eigen bijdrage medicijnen, eigen bijdragen orthopedisch schoeisel, alternatieve geneeswijzen, algemene check up, valpreventie, dieetkosten, lidmaatschap Kruisvereniging. Bovendien is uw eigen risico verzekerd. De helft betaalt de gemeente rechtstreeks aan Menzis. De andere helft betaalt u zelf via de premie.

Is Garant Verzorgd 3 een goed aanvullend pakket voor u? Als twee van de vier situaties hieronder bij u van toepassing zijn, dan is dat een sterke indicatie dat dit pakket geschikt is voor u:

  • indicatie voor een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
  • betaling van een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor zorg aan huis;
  • indicatie vanuit de Wet langdurige Zorg (WlZ);
  • betaling van het volledige verplichte eigen risico.

Hebt u deze hoge zorgkosten niet, dan kunt u beter kiezen voor Garant Verzorgd 1 of 2. Welke van de twee hangt ook weer af van uw situatie. Kijk en vergelijk op www.gezondverzekerd.nl/zutphen. U kunt daar ook het verschil met uw huidige verzekering zien.

Hebt u gekozen voor GV 1 of GV2 en hebt u toch onverwacht hoge zorgkosten, waardoor u wel uw eigen risico volledig moet benutten? Dan kunt u een betalingsregeling treffen met Menzis. Kijk hieronder het kopje Kan ik het eigen risico ook in termijnen betalen als ik het niet ineens kan betalen?

Wat zijn de verschillen tussen de aanvullende pakketten?

In het overzicht op www.gezondverzekerd.nl/zutphen vindt u de verschillen tussen de 3 pakketten op een rij. Onder ‘zorgvinder’ kunt u informatie vinden over zorgaanbieders die voor u belangrijk kunnen zijn, b.v. als u een knieoperatie moet hebben of u hebt een bepaalde chronische ziekte.

Wilt u advies over welk pakket in uw situatie geschikt is, dan kunt u ook de overstapcoaches van Menzis bellen: 0800 2040. Op 5 december (9.00-13.00 uur) en 17 december (12.00-16.00) zijn de overstapcoaches aanwezig op de locatie Henri Dunantweg 1.

Kan ik mij als jongere (of student) ook aanmelden?

Dat kan. De collectieve zorgverzekering geldt vanaf 18 jaar. In veel gevallen kun je als jongere of student  echter beter een goedkope (basis)verzekering nemen, omdat u als jongere meestal nauwelijks zorgkosten hebt.

Worden ook zelfhulpmiddelen vergoed?

Zelfhulpmiddelen worden alleen via de GarantVerzorgd 3 vergoed, tot maximaal € 100.
Let op: u kunt de kosten alleen declareren via www.nationale-apotheek.nl. Voor welke middelen dit geldt vindt u hier.

Zijn mijn kinderen mee verzekerd?

Ja uw kinderen zijn automatisch gratis meeverzekerd. Voor uw kinderen geldt bovendien het meest uitgebreide tandartspakket, Tand Verzorgd 750 Orthodontie (‘beugels’) worden vergoed tot maximaal € 2000,- . Hiervoor is wel een wachttijd van één jaar.

Wordt de eigen bijdrage WMO vergoed?

Ja, in alle aanvullende pakketten. Tot een maximaal bedrag van € 300,-. U moet de factuur die u van het CAK krijgt indienen bij Menzis, dan krijgt u de kosten vergoed. Zonder deze factuur kan dat niet.

Wordt de personenalarmering vergoed?

Ja, dat wil zeggen de abonnementskosten. U hebt wel een medisch indicatie nodig, die kan uw huisarts of wijkverpleegkundige afgeven.

Ik ontvang mantelzorg? Is dat nog van belang?

Als u voor de Garant Verzorgd 3 kiest, dan kunt u een voorziening ten behoeve van de mantelzorger krijgen. Uw mantelzorger moet dan, net als u, Garant Verzorgd 3 verzekerd zijn. Deze voorziening houdt in dat maximaal twee weken per (kalender)jaar vervangende zorg geregeld wordt, zodat uw mantelzorger rust kan nemen.

Worden hoortoestellen vergoed?

Hoortoestellen zitten in de basisverzekering. U betaald wel een eigen bijdrage. Menzis heeft 3 aanbieders gecontracteerd: Hans Prijsoptiek (Hans Anders), Van Boxtel Hoorwinkels, Schoonenberg Hooroplossingen (let op: niet Schooneberg; vraag dit na in de winkel). Als u in deze winkels een hoortoestel aanschaft, betaalt u een lagere eigen bijdrage. Koopt u elders, dan is eigen bijdrage hoger (ongeveer 25%). Hebt u op dit moment een hoortoestel van een niet-gecontracteerde aanbieder? Dan wordt het onderhoud en reparatie bij uw huidige audicien wel vergoed door Menzis.

Kan ik het eigen risico ook in termijnen betalen als ik het niet ineens kan betalen?

Als u GV 1 of GV 2 hebt, is uw eigen risico niet verzekerd. U moet dit bedrag dus zelf betalen. U kunt met Menzis een betalingsregeling afspreken als u een factuur krijgt voor dit eigen risico.

U kunt ook het verplicht eigen risico gespreid betalen, dat wil zeggen vooraf in 10 maandelijkse termijnen. Zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan. Als u uw eigen risico niet of deels gebruikt heb, krijgt u het achteraf terug. Deze service kunt u bij Menzis aanvragen (www.menzis/klantenservice)

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn?

Uw inkomen mag maximaal 30% hoger zijn dan de bijstandsnorm, we noemen dit een inkomensgrens van 130%. Er is een norm voor een alleenstaande en voor samenwonenden.

Hebt u een bijstandsuitkering (Participatiewet, Ioaw, Ioaz), dan heeft u altijd recht. Ontvangt u een Wajong-uitkering en bent u alleenstaand, dan hebt u ook altijd recht. Ontvangt u een Wajong-uitkering en woont u samen? Dan moet u uw beider inkomsten bij elkaar optellen en kijken of u dan nog recht heb.

Wat hoort bij mijn inkomen?

Het gaat om loon uit arbeid, een uitkering of inkomen uit zelfstandig ondernemerschap. Als u toeslagen ontvangt van de belastingdienst tellen die meestal niet mee. Ook de zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangopslag telt niet mee. Ook heffingskortingen tellen niet mee, behalve de heffingskorting minstverdienende partner. Die krijgt u als samenwoont en één van de partners werkt en de ander niet. Die moet u wél bij uw inkomen meetellen.

Wilt u het zeker weten? Informeer dan eerst bij de gemeente (NIET bij Menzis) voor dat u zich aanmeldt voor de Gemeentepolis, dat bespaart later problemen.

Telt vermogen mee?

Nee, wij kijken niet naar uw vermogen. Dat betekent dus ook dat we niet naar het vermogen in uw eigen huis kijken.

Worden mijn inkomensgegevens gecontroleerd?

Ja. De gemeente betaalt een deel van uw premie aan de zorgverzekeraar. Dat is een vorm van bijzondere bijstand waarvoor u alleen in aanmerking komt als uw inkomen niet te hoog is. Daarom moeten wij uw inkomen controleren. Als u zich aanmeldt bij Menzis wordt gevraagd naar uw inkomen. U vult dat in. Menzis kan dit niet controleren. De gemeente krijgt van Menzis te horen dat u zich hebt aangemeld en wij controleren dan achteraf uw gegevens. Het kan dus ook zijn wij later nog informatie bij u moeten opvragen. Daarom is het ook belangrijk dat, als u het niet zeker weet, van te voren bij de gemeente informeert.

Wat gebeurt er als er iets verandert in mijn situatie?

Dat kan gevolgen hebben voor uw recht op de Gemeentepolis.  Het gaat om de volgende situaties

  1. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan hebt u geen recht meer met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.
  2. Verhuist u binnen uw gemeente? Dan behoudt u recht.
  3. Stijgt uw inkomen boven de 130%? Dan hebt u geen recht meer met ingang van het eerst volgende kalenderjaar.

In alle gevallen moet u dit doorgeven aan de gemeente. (a) en (b) moet u ook doorgeven aan Menzis. Geeft u het niet tijdig door aan de gemeente en constateren wij achteraf dat u onterecht gebruik hebt gemaakt van de Gemeentepolis, dan moet u de gemeentelijke bijdrage in de premie en de verzekering van het eigen risico terug betalen. 

Kan ik bijzondere bijstand krijgen voor medische kosten?

Voor medische kosten die u kunt verzekeren verstrekken wij geen bijzondere bijstand. Wanneer u zich niet aanvullend kunt verzekeren omdat u in de wanbetalersregeling van het CAK zit, dan kunt u voor sommige kosten bijzondere bijstand aanvragen. In dat geval houden wij rekening met wat de collectieve zorgverzekering (Garant Verzorgd 1) vergoedt. Dat krijgt u dan als bijzondere bijstand.

Wij houden er wel rekening mee als u bijzondere afspraken heeft met uw verzekeraar (bijvoorbeeld over de vergoeding van bepaalde therapieën of medicijnen) en u daarom niet kunt overstappen.

Daarnaast kunt u ook bijzondere bijstand krijgen voor kosten als gevolg van chronische ziekte en/of beperkingen. Denk aan extra stookkosten, dieetkosten, orthopedisch schoeisel of maaltijdvergoeding. U moet deze bijstand aanvragen bij de gemeente.

Let op! Voor de bijzondere bijstand geldt een lagere inkomensgrens, namelijk 110% van de bijstand. Is uw inkomen hoger? Dan moet u de helft van uw méérinkomen (op jaarbasis) gebruiken om de kosten te betalen. Dat betekent meestal dat u geen bijzondere bijstand krijgt.