Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier of u in aanmerking komt.

Wél of geen kinderopvangtoeslag

De algemene regel is dat u recht hebt op kinderopvangtoeslag als u en uw partner allebei werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Bent u een éénoudergezin, dan geldt deze regel voor de ene ouder. U kunt zelf controleren of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Is uw inkomen minder dan 110% van de Participatiewet, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. 

U vraagt deze aan via kinderopvang@gelrewerkt.nl

Wél of geen VVE (vroegtijdse voorschoolse educatie)

Denkt u dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar heeft uw peuter vanaf 2,5 jaar tot en met 4 jaar een ontwikkelingsachterstand? Dan kunt u bij Yunio vragen om een 'VVE indicatie'. Met deze indicatie kan uw kind 3 dagdelen (3 x 3,5 uur) in de week naar de opvang. 1 deel is gratis, voor de overige 2 dagdelen betaalt u een ouderbijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. 

U vraagt deze VVE indicatie aan bij het consultatiebureau Yunio

Subsidie

Denkt u dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en ook niet voor de VVE? Maar wilt u uw kind toch naar de peuteropvang laten gaan? Meldt u dan bij een kinderopvangorganisatie. Zij kijken samen met u of het klopt dat u geen recht hebt op de kinderopvangtoeslag. Als dat zo is, moet u het formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ invullen en bij de kinderopvangorganisatie inleveren. De kinderopvang vraagt dan de subsidie aan voor uw kind. U hoeft dat niet zelf te doen. U betaalt wel een ouderbijdrage. Het aantal dagdelen is 2 dagdelen x 3,5 uur.

Uw kinderopvangorganisatie vraagt dit voor u aan.

SMI (sociaal medische indicatie)

Komt u voor alle bovenstaande vergoedingen niet in aanmerking of is de kinderopvang niet voldoende? Dan kunt u nog recht hebben op de SMI. De SMI is bedoeld voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar die een sociaal-medische indicatie hebben van een behandelaar (bijvoorbeeld Yunio). De sociaal-medische indicatie kan zowel op de ouder(s) als het kind betrekking hebben. In bijzondere gevallen is het mogelijk om een aanvraag te doen nadat uw kind 2,5 jaar oud is. Wij bepalen de noodzaak van de SMI verstrekking en het aantal dagdelen. Afhankelijk van uw inkomen kan er een eigen bijdrage zijn.

SMI aanvragen

Bel ons tussen 8.30 en 12.30 uur met 14 0575 of e-mail kinderopvang@zutphen.nl.