Kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier of u in aanmerking komt.

Wél of geen kinderopvangtoeslag

De algemene regel is dat u recht hebt op kinderopvangtoeslag als u en uw partner allebei werken, studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen. Bent u een éénoudergezin, dan geldt deze regel voor de ene ouder. U kunt zelf controleren of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Is uw inkomen minder dan 110% van de Participatiewet, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. 

U vraagt deze bij ons aan via kinderopvang@zutphen.nl

Wél of geen VVE (vroegtijdse voorschoolse educatie)

Denkt u dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar heeft uw peuter vanaf 2,5 jaar tot en met 4 jaar een ontwikkelingsachterstand? Dan kunt u bij Yunio vragen om een 'VVE indicatie'. Met deze indicatie kan uw kind 3 dagdelen (3 x 3,5 uur) in de week naar de opvang. 1 deel is gratis, voor de overige 2 dagdelen betaalt u een ouderbijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. 

U vraagt deze VVE indicatie aan bij het consultatiebureau Yunio

Subsidie

Denkt u dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en ook niet voor de VVE? Maar wilt u uw kind toch naar de peuteropvang laten gaan? Meldt u dan bij een kinderopvangorganisatie. Zij kijken samen met u of het klopt dat u geen recht hebt op de kinderopvangtoeslag. Als dat zo is, moet u het formulier ‘Geen recht op kinderopvangtoeslag’ invullen en bij de kinderopvangorganisatie inleveren. De kinderopvang vraagt dan de subsidie aan voor uw kind. U hoeft dat niet zelf te doen. U betaalt wel een ouderbijdrage. Het aantal dagdelen is 2 dagdelen x 3,5 uur.

Uw kinderopvangorganisatie vraagt dit voor u aan.

SMI (sociaal medische indicatie)

Komt u voor alle bovenstaande vergoedingen niet in aanmerking of is de kinderopvang niet voldoende? Dan kunt u nog recht hebben op de SMI. De SMI is bedoeld voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar die een sociaal-medische indicatie hebben van een deskundige organisatie. De sociaal-medische indicatie kan zowel op de ouder(s) als het kind betrekking hebben.
Standaard gaat het om 2 dagdelen. Afhankelijk van uw inkomen kan er een eigen bijdrage zijn.

U vraagt de SMI aan bij ons.
Telefonisch spreekuur: op werkdagen van 10.00 uur tot 11.00 uur. (0575 595 700) of via kinderopvang@zutphen.nl.