Kosten bewindvoering

Vraagt u als bewindvoerder bijzondere bijstand aan voor beschermingsbewind, curatele of mentorschap? Gebruik dan de aanvraagformulieren die wij speciaal hiervoor hebben gemaakt.

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw cliënt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind, curatele of mentorschap? Stuur dan een ingevuld aanvraagformulier naar ons op.

Heeft uw cliënt een bijstandsuitkering? Gebruik dan formulier A. In alle andere gevallen formulier B

Aanvraagformulier A: Voor cliënten met een bijstandsuitkering
Aanvraagformulier B: Overige cliënten

Sturen op financiële zelfredzaamheid

Duurzame financiële zelfredzaamheid staat centraal in het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente Zutphen. Waar mogelijk willen we dit bevorderen. Voor uw cliënt is financiële zelfredzaamheid nu nog te vroeg. Of misschien zelfs helemaal niet aan de orde. Wij vragen u om op het aanvraagformulier aan te geven wat het perspectief van uw cliënt op dit terrein is. En op welke manier u als bewindvoerder de financiële zelfredzaamheid van uw cliënt wilt bevorderen. Wij kunnen u bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van uw client helpen. Bijvoorbeeld met een vragenlijst financieel zelfredzaam, met Budgetondersteuning op maat of de cursus Omgaan met geld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de financiële zelfredzaamheid van uw cliënt te bevorderen, bel dan het team schulddienstverlening, op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, via 0575-595863 (alleen voor professionals).