Kosten bewindvoering

Vraagt u als bewindvoerder bijzondere bijstand aan voor beschermingsbewind, curatele of mentorschap? Gebruik dan de aanvraagformulieren die wij speciaal hiervoor hebben gemaakt.

Bent u bewindvoerder en wilt u voor uw cliënt bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van beschermingsbewind, curatele of mentorschap? Stuur dan een ingevuld aanvraagformulier naar ons op.

Heeft uw cliënt een bijstandsuitkering? Gebruik dan formulier A. In alle andere gevallen formulier B

Aanvraagformulier A: Voor cliënten met een bijstandsuitkering
Aanvraagformulier B: Overige cliënten

Tijdelijk budgetbeheer

Heeft u een verzoek tot onderbewindstelling ingediend bij de rechtbank en wordt dit verzoek vanwege corona niet behandeld binnen de gebruikelijke termijn? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor tijdelijk budgetbeheer. U gebruikt dezelfde formulieren. U geeft aan welk bewind u hebt aangevraagd en vermeld onder 'heeft u nog vragen?' dat het om budgetbeheer vanwege corona gaat.

Meer informatie over tijdelijk budgetbeheer

Op 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat bijzondere bijstand voor budget- of inkomensbeheer kan worden verstrekt als:

  • een verzoek tot instelling van beschermingsbewind is gedaan bij de rechtbank, en
  • dit verzoek vanwege de coronamaatregelen van de regering niet afgehandeld kan worden binnen de gebruikelijke termijn.

Deze bijstand voor budget- of inkomensbeheer verstrekken we in principe tot de rechtbank de aanvraag heeft behandeld. 

Gaat de aanvraag om schuldenbewind? Dan gaan we na 3 maanden samen kijken wat de meest passende en minst ingrijpende voorziening is. Misschien blijkt dan dat budgetbeheer voor de cliënt voldoende is om de financiën stabiel te houden en te helpen financieel zelfredzaam te worden. Het budgetbeheer kan dan worden voortgezet. Via de gemeente kan budgetcoaching worden opgestart.

Rechtbanken zijn gesloten of werken digitaal

Door de coronacrisis zijn de rechtbanken gesloten of werken alleen digitaal. Hierdoor worden er (bijna) geen bewinden uitgesproken. Inwoners die een bewindvoerder hebben gevraagd om beschermingsbewind aan te vragen bij de rechtbank, hebben vaak ernstige financiële problemen die zij zelf niet kunnen oplossen. Hoe langer zij moeten wachten tot beschermingsbewind ingesteld kan worden, hoe groter de kans dat de financiële problemen zich opstapelen.

Met het tijdelijk opstarten van budgetbeheer worden de financiën gestabiliseerd en kan ook begonnen worden met het in kaart brengen van schulden. Met dit besluit wordt het mogelijk om tijdens de coronacrisis voor budgetbeheer bijzondere bijstand te verstrekken.

Sturen op financiële zelfredzaamheid

Duurzame financiële zelfredzaamheid staat centraal in het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente Zutphen. Waar mogelijk willen we dit bevorderen. Voor uw cliënt is financiële zelfredzaamheid nu nog te vroeg. Of misschien zelfs helemaal niet aan de orde. Wij vragen u om op het aanvraagformulier aan te geven wat het perspectief van uw cliënt op dit terrein is. En op welke manier u als bewindvoerder de financiële zelfredzaamheid van uw cliënt wilt bevorderen. Wij kunnen u bij het bevorderen van de zelfredzaamheid van uw client helpen. Bijvoorbeeld met een vragenlijst financieel zelfredzaam, met Budgetondersteuning op maat of de cursus Omgaan met geld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de financiële zelfredzaamheid van uw cliënt te bevorderen, bel dan het team schulddienstverlening, op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur, via 0575-595863 (alleen voor professionals).