Meedoen-regeling

Inwoners van Zutphen kunnen de Meedoen-regeling aanvragen om mee te doen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten. Ook voor uw kinderen kunt u de Meedoen-regeling aanvragen.

Om in aanmerking voor de Meedoen-regeling moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen
 • U verblijft rechtmatig in Nederland
 • U bent 18 jaar of ouder en geen student
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm
 • Uw (gezamenlijke) vermogen bedraagt niet meer dan:
  • Alleenstaande € 6.120
  • Alleenstaande ouder of gezin € 12.240

Aanvragen

De Meedoen-regeling kunt u aanvragen met het aanvraagformulier Meedoenregeling 2019 (pdf). Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie. Lever uw aanvraag in vóór 31 december van het jaar waarvoor u de aanvraag wilt doen.

Hoogte bijdrage

De kosten worden vergoed tot een bedrag van maximaal € 165. Voor kinderen tot 18 jaar is dat bedrag € 225.

De Meedoenregeling vergoedt:

 • Lidmaatschap verenigingen (sociaal-cultureel, sport);
 • Lidmaatschap belangenorganisaties (vakbonden, patiëntenvereniging, politieke partij, etc);
 • Abonnementen zwemmen; zwemlessen;
 • Abonnementen sportschool en fitness;
 • Danslessen, muzieklessen, muzische vorming;
 • Abonnementen Schouwburg, bioscoop; losse kaartjes en museumjaarkaart;
 • Cursussen (volwasseneneducatie, vorming, specifieke onderwerpen als omgaan met geld, gezondheidsbevordering, sociale weerbaarheid);
 • Abonnementen op kranten; bibliotheek;
 • Voordeelurenkaart openbaar vervoer;
 • ID-kaart;
 • Internetkosten als u door ziekte en handicap langdurig aan huis gebonden bent;
 • Ouder en baby activiteiten (b.v. babyzwemmen)

Voor kinderen tot 18 jaar óók:

 • Zomerkampen;
 • Naschoolse activiteiten brede school;
 • Ouderbijdrage buitenschoolse activiteiten;
 • Excursies /schoolreisjes kinderen;
 • Overblijfkosten;
 • Deelname aan ‘topklassen’ / zomerschool