Meedoen-regeling

De Meedoen-regeling is vanaf 2020 alleen voor volwassenen. U kunt een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor kosten voor sport, cultuur, verenigingsleven en opleiding. Maximaal € 125 per kalenderjaar.

Om in aanmerking voor de Meedoen-regeling moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder en geen student.
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen bedraagt niet meer dan het vrij te laten vermogen in de Participatiewet.

Aanvragen

De Meedoen-regeling kunt u aanvragen via Bereken uw recht of met het aanvraagformulier Meedoenregeling 2020 (pdf, 340 kB). Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1. Lever uw aanvraag in vóór 31 december van het jaar waarvoor u de aanvraag wilt doen.

Hoogte bijdrage

De kosten worden vergoed tot een bedrag van maximaal € 125.

Dit vergoedt de Meedoen-regeling

 • Lidmaatschap verenigingen (sociaal-cultureel, sport);
 • Lidmaatschap belangenorganisaties (vakbonden, patiëntenvereniging, politieke partij, etcetera);
 • Abonnementen zwemmen; zwemlessen;
 • Abonnementen sportschool en fitness;
 • Danslessen, muzieklessen, muzische vorming;
 • Abonnementen Schouwburg, bibliotheek en museumjaarkaart;
 • Cursussen (volwasseneneducatie, vorming, specifieke onderwerpen als omgaan met geld, gezondheidsbevordering, sociale weerbaarheid);
 • Internetkosten als u door ziekte en handicap langdurig aan huis gebonden bent.

Declaratie resterende kosten

Is uw aanvraag toegekend, maar heeft u nog niet de maximale vergoeding ontvangen? Gebruik dan het Declaratieformulier Meedoen-regeling (pdf, 215 kB) om uw resterende kosten de declareren.