Meedoen in Zutphen voor kinderen

Kinderen in Zutphen en Warnsveld kunnen op verschillende manieren geld krijgen om mee te doen met sportieve of culturele activiteiten.

Alle kinderen in Zutphen en Warnsveld moeten kunnen meedoen in de maatschappij, niemand mag buitenspel staan. Dat geldt voor sport, maar ook voor cultuur, school en andere maatschappelijke activiteiten.

Er zijn 3 mogelijkheden om financieel hulp te krijgen.

Meedoenregeling, Leergeld, Jeugd Sport Fonds

Eén keer per (kalender)jaar kunt u een vergoeding van meedoen-activiteiten aanvragen. De Meedoen-regeling, Leergeld en het Jeugd Sport Fonds kennen alle 3 een maximale vergoeding van € 225,- per kind.

Wat houden deze regelingen in?  

De Meedoen-regeling is een gemeentelijke minimaregeling voor kinderen (0-18 jaar) én volwassenen. De regeling vergoedt sport, cultuur, schoolactiviteiten en het verenigingsleven.
Stichting Leergeld is er voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Naast sport, cultuur, schoolactiviteiten en verengingsleven vergoedt Leergeld ook sportkleren en zwemlessen.
Het Jeugdfonds Sprort en Cultuur is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Het JSF vergoedt sportlidmaatschap, zwemles diploma A en eventueel sportkleren en sportattributen. 

Wat zijn de verschillen tussen de regelingen?

Leergeld en JSF vergoeden in natura, ouders ontvangen geen geld. Via de Meedoen-regeling krijgt u geld en wij controleren achteraf of het geld ook op de goede manier besteed is.

Inkomen

Alle regelingen zijn er voor huishoudens met een laag inkomen.

  • Bij de Meedoen-regeling mag u 10% meer inkomen hebben dan het sociaal minimum (de bijstandsnorm). Bovendien mag het vermogen niet te hoog zijn. Uw vermogen bestaat uit uw spaargeld, aandelen, waardevolle spullen en uw eigen huis.
  • Bij Leergeld en Jeugdfond sport en cultuur  mag u ook 20 tot 30% meer inkomen hebben dan het sociaal minimum (de bijstandsnorm). Er wordt hierbij niet naar uw andere vermogen gekeken.  

Aanvragen

De Meedoen-regeling digitaal aanvragen of haal een formulier bij ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1.

Digitaal een aanvraag voor Leergeld doen. U kunt ook bellen en een afspraak maken (0575-514 675, di/do 9.00-13.00 uur).

Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen via het Jeugdsportfonds. Dit fonds werkt met tussenpersonen (zoals de buurtsportcoaches, docenten et cetera. Zij kunnen zich aanmelden als tussenpersoon. Dit moet digitaal via de website Allekinderendoenmee.nl.

Wilt u aanvragen als ouder, dan kan dat dus bij de Meedoen-regeling en Leergeld. Aanvragen bij Jeugd Sport Fonds kan alleen door of via een tussenpersoon.

Vragen

U kunt met vragen over regelingen altijd bij ons terecht en bij Stichting Leergeld. Wij werken al jaren nauw samen en verwijzen naar elkaar door. Kijk voor het contact op hun hun websites.
Voor JSF kunt u contact opnemen met collega Nermin Caliskan. Zij is bereikbaar via n.caliskan@zutphen.nl.