Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Bent u (of is uw kind) chronisch ziek of heeft u (of uw kind) een structurele (blijvende) beperking? Heeft u daardoor extra medische kosten en krijgt u hiervoor geen vergoeding van een andere organisatie of uw verzekering? En hebt u een laag inkomen? Misschien kunt u een tegemoetkoming van de gemeente Zutphen krijgen.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de kosten(situatie). De tegemoetkoming is € 91,50, € 183 of € 366.
    
Als u voldoet aan de voorwaarden, dan zijn er 3 situaties waarin u in ieder geval recht hebt op een tegemoetkoming:

 1. Als u legeskosten hebt betaald voor de aanschaf of verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart.
 2. Als u zich niet aanvullend kunt verzekeren bij een zorgverzekeraar, omdat u in de wanbetalersregeling (CAK) zit of een betalingsachterstand hebt bij een zorgverzekeraar.
 3. Als u een extra uitgebreide aanvullende zorgverzekering (‘toppolis’) moet afsluiten vanwege uw chronische ziekte of structurele beperking.

Maakt u door uw chronische ziekte of structurele beperking andere medische kosten, die u niet vergoed krijgt? Dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. Wij beoordelen dan of u een tegemoetkoming kunt krijgen, en hoe hoog die tegemoetkoming is.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen
 • U verblijft rechtmatig in Nederland
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent aantoonbaar chronisch ziek of heeft een (structurele) beperking
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van het sociaal minimum
 • U moet de kosten hebben gemaakt in 2020
 • U ontvangt géén Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van het UWV
 • U ontvangt geen dubbele kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze voorwaarde geldt als u de aanvraag voor uw kind doet.

Aanvragen

U kunt de tegemoetkoming aanvragen met aanvraagformulier Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (pdf, 456 kB).

 • U kunt het formulier uitprinten, invullen en opsturen.
 • U kunt ook een formulier ophalen in het stadhuis, tijdens de openingstijden. Bent u niet in staat om het formulier op te halen? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0575, dan sturen wij het formulier naar u op.

Meer regelingen die u kunnen helpen

Als u chronisch ziek bent of u hebt een structurele beperking komt u wellicht in aanmerking voor andere voorzieningen en regeling in verband met uw zorgkosten. Kijk hiervoor op: www.meerkosten.nl.

Voor bepaalde zorgkosten kunt u mogelijk ook bijzondere bijstand krijgen: alarmeringsapparatuur, bewassing en kledingslijtage, dieetkosten, stookkosten, maaltijdvoorziening, pedicure en manicure, podotherapie, orthopedisch schoeisel, prothese-bh, waskosten in een instelling en reiskosten in verband met medische behandeling. Voor deze kosten kunt u geen tegemoetkoming krijgen.