Kindpakket

Het Kindpakket levert een bijdrage in de kosten die u maakt voor uw kind(eren). Voor meedoen en spullen. € 350 per kind (0-17 jaar) per kalenderjaar.

Het Kindpakket is een nieuwe regeling voor kinderen tussen 0 en 18 jaar. Deze regeling komt in plaats van de Meedoen-regeling en de Jeugdregeling. Met 1 aanvraag voor het Kindpakket kunt u een financiële bijdrage krijgen voor kosten die u maakt voor uw kind(eren) op het gebied van meedoen én voor spullen. Voor elk kind is er een maximale bijdrage van € 350.

Hieronder leest u wat u mag aanvragen en hoeveel u krijgt.

Meedoen

Dit mag u aanvragen

 • Lidmaatschap verenigingen (sociaal-cultureel, sport, cultuur)
 • Abonnementen: zwemmen, zwemlessen, sportschool, fitness, danslessen, muzieklessen, muzische vorming, schouwburg, bioscoop; museumjaarkaart; cursussen; ouder- en baby activiteiten (bijvoorbeeld babyzwemmen).
 • Schoolactiviteiten: zomerkampen, naschoolse activiteiten brede school, ouderbijdrage buitenschoolse activiteiten, excursies, schoolreisjes kinderen; oververblijfkosten; deelname aan ‘topklassen’, zomerschool.

Zoveel krijgt u

 • Maximaal € 350.

Spullen

Dit mag u aanvragen

 • Vrij besteedbaar. Denk aan kleding, schoenen, sportkleren, speelgoed, inrichting van de eigen kamer, hobby’s, school- en studiespullen, laptop/computer, fiets, uiterlijke verzorging (bijvoorbeeld kapper), boeken, een cadeau voor de verjaardag, Sinterklaas of Kerstmis, boeken, een uitje of een vakantie.
 • Niet vergoed worden de kosten die u maakt voor eten en drinken.

Zoveel krijgt u

 • Maximaal € 175

Totaal

 • U krijgt in totaal maximaal € 350.

Voorwaarden Kindpakket

Om gebruik te kunnen maken van het Kindpakket, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U (en uw kind) staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen.
 • U verblijft rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft één of meerdere thuiswonende kinderen van 0 tot en met 17 jaar.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm.
 • U hebt de kosten gemaakt of gaat die binnenkort maken (bewaar de bonnetjes of andere betalingsbewijzen).

Heeft u een vergoeding ontvangen via Leergeld of het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur? Dan kunt u het Kindpakket nog aanvragen. Wat u hebt ontvangen van Leergeld en het Jeugdfonds wordt dan in mindering gebracht op € 350.

Heeft u via Leergeld een beroep gedaan op vergoeding zwemlessen bij de IJsselslag of de IJsselmeeuwen (diplomazwemmen)? Dan heb tu dat jaar geen recht op het Kindpakket. De kosten voor het diplomazwemmen zijn namelijk (veel) hoger dan € 350.

Aanvragen

Het aanvragen voor het Kindpakket kan vanaf 16 februari 2020.