Tegemoetkoming zorgkosten

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.
Als u uw verplicht eigen risico van 2019 volledig hebt gebruikt, dan kunt u de tegemoetkoming zorgkosten nog aanvragen tot 1 juli 2020. De tegemoetkoming bedraagt € 120.

Om in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen.
  • U verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen bedraagt niet meer dan 130% van het sociaal minimum.
  • U heeft het verplicht eigen risico van de basiszorgverzekering van 2019 volledig verbruikt.
  • U hebt in 2019 geen gebruik gemaakt van de Gemeentepolis (Garant Verzorgd 3 van Menzis).
  • U ontvangt in 2019 geen uitkering WAO, WIA, Wajong of WAZ of een inkomenscompensatie van het UWV voor arbeidsongeschiktheid.

Vraag de tegemoetkoming aan via Berekenuwrecht met het aanvraagformulier tegemoetkoming zorgkosten (pdf, 209 kB). Of haal het af bij de balie van ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij hebben veel vragen en antwoorden over de Gemeentepolis voor u op een rijtje gezet.