Tegemoetkoming zorgkosten

Als u uw eigen risico volledig heb gebruikt dan kunt u de tegemoetkoming zorgkosten aanvragen bij de gemeente. Die bedraagt € 120,-.

Om in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen;
  • U verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • Uw (gezamenlijke) inkomen bedraagt niet meer dan 130% van het sociaal minimum;
  • U heeft het eigen risico van de basiszorgverzekering van 2019 volledig verbruikt;
  • U maakt geen gebruik van de collectieve verzekering gemeenten Garant 3 van Menzis;
  • U ontvangt geen uitkering WAO, WIA, Wajong of WAZ of een inkomenscompensatie van het UWV voor arbeidsongeschiktheid.

Vraag de tegemoetkoming aan met het aanvraagformulier tegemoetkoming zorgkosten (pdf, 209 kB). Of haal het af bij de balie van ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1.