Menzis Garant Verzorgd 3 of tegemoetkoming zorgkosten

Voor mensen met hoge zorgkosten heeft de gemeente Zutphen een speciale polis binnen haar collectieve zorgverzekering.

Wij hebben een collectieve zorgverzekering bij Menzis voor mensen met een laag inkomen. Eén van de pakketten van de collectieve zorgverzekering is speciaal voor mensen die veel zorg nodig hebben. Deze verzekering heet Garant Verzorgd 3.

 • Wij betalen een bijdrage van € 40 per maand in de premie;
 • U betaalt geen eigen risico;
 • U betaalt geen eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen;
 • Hoge dekking van veel kosten;
 • Er is geen gezondheidstoets.

Overstappen

Bent u al bij Menzis verzekerd? Dan kunt u op elk moment in het jaar overstappen naar de collectieve zorgverzekering. Bent u niet bij Menzis verzekerd, dan kunt u (voor 31 december voor) het volgende jaar overstappen. Vanaf half november kunt u zich aanmelden via de website van Gezond Verzekerd. Let op dat u kijkt naar onze de voorwaarden. U kunt ook een aanvraagformulier en informatiemateriaal ophalen bij ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1. Menzis zorgt voor de opzegging van uw huidige verzekering.

De (maand)premie voor de GarantVerzorgd3 bedraagt € 148,40 als u de goedkoopste tandartsverzekering neemt (GarantTandVerzorgd 350). U kunt ook duurdere tandartsverzekeringen nemen, dan kan de premie oplopen tot maximaal € 164,91.

Wanneer u de premie moet afdragen aan het Zorginstituur Nederland (ZIN), kunt u niet overstappen.

Vergelijken zorgverzekering

Of de collectieve zorgverzekering geschikt is voor u, hangt af van uw persoonlijke situatie en wat u belangrijk vindt om te verzekeren. U kunt een vergelijking maken op de website van Gezond Verzekerd. Voor meer informatie, kijk ook op de website van Menzis.

Tegemoetkoming zorgkosten

Wilt u niet overstappen, maar hebt u wel hoge zorgkosten? Dan kunt u een tegemoetkoming zorgkosten aanvragen. U krijgt deze als u uw eigen risico volledig hebt benut.

Om in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Zutphen;
 • U verblijft rechtmatig in Nederland;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Uw (gezamenlijke) inkomen bedraagt op 1 januari 2019 niet meer dan 130% van het sociaal minimum;
 • U heeft het eigen risico van de basiszorgverzekering volledig verbruikt (en heeft daar bewijsstukken van);
 • U maakt geen gebruik van de collectieve verzekering gemeenten Garant 3 van Menzis;
 • U ontvangt geen uitkering WAO, WIA, Wajong of WAZ of een inkomenscompensatie van het UWV voor arbeidsongeschiktheid.

Vraag de tegemoetkoming aan met het aanvraagformulier tegemoetkoming zorgkosten (pdf). Of haal het af bij de balie van ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1.

Bijzondere bijstand

Hebt u als gevolg van uw chronische ziekte of beperking andere kosten? Denk aan extra stookkosten, dieetkosten, orthopedisch schoeisel, maaltijdvergoeding, hulpmiddelen? Dan kunt u hiervoor Bijzondere Bijstand aanvragen.