Gezondheid en zorg

Gezondheid is ons hoogste goed. De gemeente Zutphen is betrokken bij de gezondheid van de inwoners van Zutphen. Wij helpen u graag verder om gezond te blijven of de juiste hulp te vinden.

Lichamelijke gezondheid

Huisarts

Voelt u zich niet fit? Ga dan eerst naar uw huisarts. De huisarts kan u onderzoeken en doorverwijzen naar een specialist.

Spoed

Voor spoedgevallen ’s avonds en in het weekend belt u met de huisartsenpost: 0900- 200 9000. Voor levensbedreigende situaties belt u 112.

Medicijnen

Medicijnen krijgt u veelal op recept via uw huisarts of behandelend arts. Zelfmedicatie kunt u zonder recept halen bij de Apotheek.

Geestelijke gezondheid

Heeft u problemen op het gebied van relaties, verslaving, op uw werk, in uw wijk of met uw familie? Praat er dan over met iemand. U kunt een eerste gesprek voeren met uw huisarts, of met een sociaal werker uit uw wijk. Hij of zij kijkt hoe u het beste geholpen kunt worden. Lees meer via Huis en thuis.

Zorg en ondersteuning

Voor vragen over zorg en ondersteuning (Wmo) kunt u terecht bij het Zorgloket bij Het Plein.  Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. Dat geldt voor jonge mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking. Dat is niet altijd makkelijk.

Heeft u problemen met zelfstandig wonen? Medewerkers van Het Plein helpen bij het vinden van een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een aanpassing in uw woning, of huishoudelijke hulp. Maar ook voor aangepast vervoer, een gehandicaptenparkeerkaart of een rolstoel moet u bij Het Plein zijn.

Contactgegevens Het Plein

U kunt dagelijks binnenlopen bij het Zorgloket van 8.30 tot 12.30 voor al uw vragen.