Huis en thuis

In de gemeente Zutphen helpt Perspectief bij alle vragen en problemen bij u thuis, in uw gezin of in uw buurt. Medewerkers van Perspectief werken in de wijk, ze weten wat er speelt. Daarom is Perspectief er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor ondersteuning door Perspectief is geen verwijzing nodig, de ondersteuning is kosteloos.

Wat doet Perspectief?

Perspectief Zutphen is er voor alle inwoners van de Gemeente Zutphen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. In iedere wijk is een team van sociaal werkers actief. Zij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kan. Daarbij speelt ook uw netwerk een belangrijke rol. Waar mogelijk schakelt u, met ondersteuning van de sociaal werker, uw netwerk in. Alle sociaal werkers hebben een beroepsgeheim. Wij bespreken uw situatie alleen met anderen als u dat goed vindt.

Vrijwilligers

Naast buren, vrienden of collega’s kunnen ook actieve burgers gevraagd worden om u te helpen. Daarvoor kunt u een beroep doe op de Vrijwilligerscentrale Zutphen (onderdeel van Perspectief). De Vrijwilligerscentrale biedt verschillende diensten onder andere: vacaturebank, mantelzorgondersteuning, schuldhulppreventie.

We helpen

Ook kunt u via WeHelpen Zutphen een maatje vinden om bijvoorbeeld samen te tuinieren of boodschappen te doen. WeHelpen brengt vraag en aanbod van hulp bij elkaar. WeHelpen is een landelijk initiatief dat de gemeente Zutphen graag stimuleert in de regio. Hierbij heeft de Vrijwilligerscentrale Zutphen de coördinerende rol gekregen. Het verbinden van vrijwillige inzet past goed bij de uitgangspunten van de Vrijwilligerscentrale. Voor meer informatie neem contact op met Melinda Stroeve; projectcoördinator WeHelpen Zutphen, telefoon 0575-596229 of email zutphen@wehelpen.nl.

Met welke vragen kan ik terecht?

Bij de sociale wijkteams van Perspectief Zutphen kunt u altijd terecht. Ook als u meerdere vragen heeft of niet precies weet waar u moet zijn.
Perspectief biedt ondersteuning bij kleine en grote vragen en problemen zoals:

 • Ik heb moeite met rondkomen, wat moet ik doen?
 • Ik heb geen overzicht over mijn administratie
 • Ik zoek een (vrijwilligers)baan
 • Mijn partner en ik hebben ruzie
 • Mijn buren zorgen voor overlast
 • Ik heb vragen over de opvoeding van mijn kinderen
 • Wat kan ik doen aan pesten?
 • Ik denk dat mijn peuter extra ondersteuning nodig heeft
 • Ik heb vragen over verstandelijke beperkingen
 • Ik heb behoefte aan (meer) contact
 • Soms voel ik me somber of depressief
 • Ik heb vragen over verslaving
 • Een huisuitzetting dreigt
 • Ik wil graag iets organiseren voor mensen uit mijn wijk

Hoe vind ik Perspectief?

In uw woonwijk zijn de sociaal werkers van Perspectief aan het werk. U vindt sociale wijkteams in Zuidwijken, Waterkwartier en Noordveen. Ook is een team aanwezig in Warnsveld, Leesten, Centrum, De Hoven en de Mars.

Sociaal werk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur: 0575-519613

Voor meer informatie: info@perspectiefzutphen.nl

Website van Perspectief Zutphen.