Uitkering

Als u te weinig geld heeft om van te leven, kunt u misschien een uitkering krijgen.

 • Bijstand aanvragen

  Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het sociale minimum.

 • Jongeren en bijstand

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen? Dan moet je eerst actief zoeken naar werk en/of een opleiding.

 • Terugbetalen bijstandsschuld

  23 maart 2020

  Het kan zijn dat u geld aan de gemeente moet terugbetalen als u te veel bijstand heeft ontvangen. Per 1 april 2020 is de hoogte van de terugbetaling van bijstandsschulden verlaagd.

 • Senioren en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

  Ben u senior of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En komt u niet in aanmerking voor een IOAW-uitkering? Dan kan een bijstanduitkering misschien helpen.

 • Vrijlating

  Als u (gedeeltelijk) aan het werk gaat ontvangt u een inkomen. Als dit inkomen niet hoger is dan uw bijstandsnorm, ontvangt u aanvullende bijstand en heeft u mogelijk recht op vrijlating. Dit betekent dat het inkomen dat u verdient niet volledig van uw bijstandsuitkering wordt afgetrokken.

 • Dakloos of u verblijft in een instelling

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u dakloos bent of in een instelling zit.

 • Meer informatie over de bijstand

  Lees hier over de Taaleis, de kostendelernorm en uw rechten en plichten in de bijstand.

 • Wijzigingsformulier Participatiewet 2019

  pdf, 304kB

  Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw persoonsgegevens, woonsituatie, vakantie, inkomen, vermogen, studie, beëindiging uitkering door.