Dakloos of u verblijft in een instelling

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u dakloos bent of in een instelling zit.

U bent ouder dan 21 jaar en verblijft in een instelling

Personen van 21 jaar of ouder hebben bij verblijf in een instelling recht op een (lagere) uitkering. Deze uitkering is bedoeld als zak- en kleedgeld.

Jonger dan 21

Bent u jonger dan 21 jaar? Dan hebt u geen recht op bijstand als u in een instelling verblijft. Uw ouders zijn tot u 21 jaar bent, verplicht bij te dragen in de kosten van uw levensonderhoud. Als uw ouders niet kunnen bijdragen in deze kosten, bijvoorbeeld omdat zij zelf een bijstandsuitkering hebben, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand.

Daklozenregeling

Daklozen kunnen een bijstandsuitkering krijgen. Hiervoor gelden wel speciale regels. Er zijn 43 gemeenten die bijstand verlenen aan daklozen. Zutphen hoort hier niet bij. Wij sturen aanvragen door naar één van de aangewezen gemeenten (gemeente Deventer).

De daklozenregeling geldt alleen voor mensen die geen adres hebben en zwerven. Daklozen die bij opvanginstellingen worden opgevangen (de zogenaamde thuislozen) of die een postadres bij vrienden, familie of een hulpverleningsinstantie hebben, kunnen in iedere gemeente bijstand aanvragen. Om te voorkomen dat daklozen een dubbele uitkering krijgen, moeten zich laten inschrijven bij één van de aangewezen gemeenten op een door de gemeente te bepalen adres.