Senioren en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

Ben u senior of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En komt u niet in aanmerking voor een IOAW-uitkering? Dan kan een bijstanduitkering misschien helpen.

Kijk eerst of u in aanmerking komt voor een IOAW-uitkering.

Stappenplan bijstand aanvragen:

  • Om bijstand te krijgen, moet u zich bij UWV inschrijven als werkzoekende. U meldt zich aan bij het UWV via Werk.nl. U heeft daarbij DigiD inloggegevens nodig.
  • Wanneer u getrouwd bent of samenwoont, vragen u en uw partner samen de uitkering aan.
  • Zodra u de bijstand heeft aangevraagd, krijgt u een uitnodiging via de mail over vervolg van de aanvraag.
  • Wij beslissen binnen 8 weken over uw aanvraag. Als er gegevens ontbreken, die u nog moet aanleveren, dan duurt uw aanvraag langer.
  • Uw bijstandsuitkering aanvragen

Geen DigiD

Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl. Bel ons daarna en geef door dat uw DigiD is aangevraagd. Zo wordt een meldingsdatum voor uw uitkering geregistreerd. Binnen 5 werkdagen ontvangt u uw DigiD.

Aanvraag indienen lukt niet

Lukt het u niet om een aanvraag in te dienen bij het UWV via werk.nl? Bel ons dan via 14 0575. Een medewerker helpt u verder.

Geen vaste woon- of verblijfplaats

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats, bel ons dan via 14 0575.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Participatiewet verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

Andere vragen? Neem contact met ons op via 14 0575 of info@zutphen.nl