Meer informatie over de bijstand

Lees hier over de Taaleis, de kostendelernorm en uw rechten en plichten in de bijstand.

  • Taaleis

    Om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving of aan het werk te kunnen gaan, maar ook om werk te kunnen behouden, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal kent.

  • Kostendelersnorm

    Heeft u nu een uitkering en woont u met meer personen van 21 jaar en ouder in 1 huis? Dan geldt de kostendelersnorm voor u.

  • Uw rechten en plichten in de bijstand

    Lees hier wat wij van u verwachten als u een bijstandsuitkering heeft en wat u van ons mag verwachten.