Kostendelersnorm

Heeft u nu een uitkering en woont u met meer personen van 21 jaar en ouder in 1 huis? Dan geldt de kostendelersnorm voor u.

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering.

Wie telt er niet mee voor de kostendelersnorm?

  • jongeren tot 21 jaar;
  • studenten die een studie volgen en recht hebben op studiefinanciering;
  • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos);
  • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of kost en inwoning, of (als zij zelf een uitkering ontvangen) hun verhuurders of kostgevers.

Tellen de inkomsten van huisgenoten mee?

Waarschijnlijk hebben de volwassenen waarmee u uw huis deelt een eigen inkomen (bijvoorbeeld uit werk of een andere uitkering) en eigen vermogen. Deze inkomsten en dit vermogen hebben géén invloed op uw bijstandsuitkering. Alleen uw eigen inkomsten en vermogen en van uw partner (waar u mee samenwoont) tellen mee.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde.

In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

Huishouden

Bijstandsnorm per persoon

Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen

Eénpersoonshuishouden

70%

70%

Tweepersoonshuishouden

50%

100%

Driepersoonshuishouden

43 1/3 %

130%

Vierpersoonshuishouden

40%

160%

Vijfpersoonshuishouden

38%

190%

 

De kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met meer dan 5 personen.

 

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont.