Uw rechten en plichten in de bijstand

Lees hier wat wij van u verwachten als u een bijstandsuitkering heeft en wat u van ons mag verwachten.

Uw rechten

Als u een uitkering krijgt van de gemeente, mag u het volgende van ons verwachten: 

 • U krijgt juiste en volledige informatie.
 • Medewerkers gaan beleefd en respectvol met u om.
 • Zolang u recht hebt op een uitkering moet de gemeente die uitkering ook op tijd uitbetalen.
 • U mag bezwaar en beroep aantekenen tegen besluiten.
 • Wij moeten uw aanvragen of bezwaarschriften binnen vastgestelde termijnen afhandelen.
 • Hebben wij na 4 weken nog geen beslissing genomen op uw aanvraag voor een uitkering, terwijl u wel alle relevante informatie heeft aangeleverd? Dan heeft u recht op een voorschot.
 • U mag uw dossier inzien.
 • U krijgt een consulent werk en coaching die u helpt met het zoeken naar werk. De consulent kan u bijvoorbeeld ook doorverwijzen naar schulddienstverlening.
 • U krijgt een klantregisseur die de hoogte van uw uitkering bepaalt. Hij of zij kijkt ook of u in aanmerking komt voor andere regelingen.

Uw plichten

Aan een bijstandsuitkering zijn plichten verbonden.

Inlichtingenplicht

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan heeft u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie moet geven. Als u dat niet doet, kunnen wij uw uitkering stopzetten. U kunt ook een boete krijgen.

Wat u in ieder geval moet doorgeven:

 • U heeft een erfenis ontvangen.
 • U gaat werken.
 • U en uw partner gaan samenwonen.
 • Er komt iemand bij u in huis wonen.
 • U heeft een woning in het buitenland.
 • U gaat een opleiding volgen.
 • Uw kinderen staan bij u ingeschreven, maar zij gaan verhuizen.
 • Uw meerderjarige kind stopt met opleiding of studie.
 • U gaat (met vakantie) naar het buitenland.

Voorkom problemen: geef veranderingen door

Geef veranderingen in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie direct aan ons door. Ook als u twijfelt of de verandering van belang is voor uw uitkering. Als u dit niet of te laat doet, of als u foute gegevens doorgeeft, dan krijgt u een boete. Ook als u niet wist dat u het moest doorgeven.

Terugbetalen

U moet het geld dat u te veel heeft ontvangen helemaal terugbetalen. Daar bovenop betaalt u een boete. De boete is een percentage van het bedrag dat u teveel hebt ontvangen: 100%, 75%, 50% of 25%. Welk percentage het is, hangt af van de mate waarin u bewust en met opzet gefraudeerd hebt. Als u voor de 2e keer binnen 5 jaar fraudeert, wordt de boete met 50% verhoogd.

Regels

Dit zijn de regels als u een bijstandsuitkering krijgt.

 • Alle gegevens en veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw recht op een uitkering, moet u doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld informatie over uw woonsituatie, vermogen of inkomsten.
 • Alle gevraagde informatie moet u op tijd inleveren.
 • Als wij een onderzoek instellen, moet u daaraan meewerken.
 • Als wij door een keuringsarts willen laten onderzoeken wat uw arbeidsmogelijkheden zijn, dan moet u aan dat onderzoek meewerken.
 • Als de keuringsarts informatie wil opvragen bij uw behandelend arts, dan moet u daarvoor toestemming geven.
 • Als u ziek bent, moet u dat melden bij uw contactpersoon. Als u een traject volgt meldt u het ook daar.
 • U houdt zich aan de vakantieregels.
 • U komt op tijd op afspraken.
 • U solliciteert zo vaak mogelijk.
 • U moet staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV.
 • Werk dat u aangeboden krijgt en aankunt, moet u aannemen.
 • U geeft door aan uw inkomensspecialist of u werkt of geld verdient. Ook deeltijdwerk en vrijwilligerswerk moet u opgeven.
 • Als u een traject volgt van de gemeente moet u dat blijven volgen, totdat uw contactpersoon anders bepaalt.
 • Afspraken met UWV, de gemeente en de bedrijven die wij inhuren inhuurt om u weer aan werk te helpen, komt u altijd na.
 • U gedraagt zich netjes bij uw afspraken met onze medewerkers.
 • U moet goed Nederlands spreken, schrijven, lezen en begrijpen. Als dat niet zo is, moet u uw best doen om beter Nederlands te leren.
 • U moet voor ons bereikbaar zijn via telefoon, e-mail en/of post.

Als u zich niet aan de regels houdt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Huisbezoek

Onze medewerkers kunnen bij u op huisbezoek komen om te controleren of uw gegevens kloppen. Dat kan als u een bijstandsuitkering aanvraagt, maar ook als u al een uitkering ontvangt.

De medewerkers legitimeren zich met een pasje. Zij controleren tijdens het huisbezoek de volgende gegevens:

 • uw thuissituatie: woont u op het adres dat u hebt opgegeven, woont u alleen of samen met anderen?
 • uw inkomen: hebt u naast de uitkering nog andere inkomsten?
 • uw vermogen: hebt u bezittingen die veel geld waard zijn?

Zonder afspraak

De medewerkers komen zonder afspraak langs op werkdagen. Als u niet thuis bent, komen ze later nog een keer terug. Het kan ook zijn dat u een oproep krijgt om naar ons kantoor aan de Henri Dunantweg te komen. U moet dan een aantal gegevens meenemen.

Huisbezoek weigeren

U mag het huisbezoek weigeren, maar dat kan gevolgen hebben. Wij kunnen kan dan namelijk niet controleren of uw gegevens kloppen en of u (nog) recht hebt op een uitkering. Bij een redelijk vermoeden van fraude leidt de weigering tot het afwijzen van uw aanvraag of het stopzetten van uw uitkering.

Werk aannemen

Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om actief naar werk te zoeken en aangeboden werk aan te nemen. Ook al vindt u de baan niet leuk.

Natuurlijk kunt u na verloop van tijd wel op zoek gaan naar ander werk. Wel moet u aan het werk blijven, totdat u een andere baan heeft gevonden. Doet u dat niet, dan kunnen wij uw uitkering verlagen of tijdelijk stop zetten.