Vrijlating

Als u (gedeeltelijk) aan het werk gaat ontvangt u een inkomen. Als dit inkomen niet hoger is dan uw bijstandsnorm, ontvangt u aanvullende bijstand en heeft u mogelijk recht op vrijlating. Dit betekent dat het inkomen dat u verdient niet volledig van uw bijstandsuitkering wordt afgetrokken.

De hoogte van de vrijlatingen en stimuleringspremies worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli bepaald.  

Als u in aanmerking komt voor 'vrijlating', telst 25% van uw inkomen niet mee als inkomen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 199. U kunt maximaal 6 maanden gebruik maken van deze regeling.

Twee bijzondere vrijlatingen

Er nog 2 bijzondere vrijlatingen. Deze zijn bedoeld voor alleenstaande ouders en voor mensen met een medische beperking.

Vrijlating alleenstaande ouder

In dit geval wordt 12,5% van uw inkomen uit werk niet meegeteld als inkomen. Dit vrijgestelde bedrag mag niet hoger zijn dan € 124,20 euro. U kunt maximaal 30 maanden gebruik maken van deze regeling.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 5 jaar.
  • U heeft de volledige zorg over dit kind.
  • U ontvangt inkomsten uit arbeid en aanvullende bijstand.
  • U heeft geen ontheffing van de arbeidsverplichtingen.

Vrijlating medische urenbeperking

In dit geval wordt 15% van uw inkomsten uit werk niet meegeteld als inkomen. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 125,97 per maand.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een medische urenbeperking die door het UWV is vastgesteld.
  • U ontvangt een bijstandsuitkering.
  • U heeft inkomsten uit arbeid.

Jonger dan 27

Ben je jonger dan 27, dan gelden er andere regels. De consulent werk kan je meer vertellen over deze regels.

Vragen

Wilt u gebruik maken van de vrijlatingsmogelijkheden of heeft u vragen hierover? Neem contact met ons op.