Mantelzorg

Mantelzorg is een term waar weinig mensen zich in herkennen. Toch kent Nederland bijna 3 miljoen mantelzorgers. Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner, kind, familielid of vriend? Dan bent u een mantelzorger.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, buur, vriend of kennis. Een voorbeeld is een zoon die zorgt voor zijn dementerende vader, een moeder die veel extra taken heeft in verband met een gehandicapt kind of iemand die zorgt voor zijn/haar partner die een beroerte heeft gehad. Mantelzorg kent veel verschillende vormen.

Verschil mantelzorg en vrijwilligerszorg

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

  • Mantelzorg overkomt je: je hebt een emotionele band met iemand en moet voor hem of haar zorgen.
  • Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij werken maar een paar uur per week in de zorg en verrichten geen verpleegkundige handelingen.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers helpen met veel liefde hun naaste, maar het kan ook zwaar zijn. Hulp is vaak intensief en heeft een grote invloed op het eigen leven. De sociaal werkers in de wijk (Perspectief Zutphen) staan klaar voor allerlei hulpvragen. Dus ook voor mantelzorgers. Sociaal werk werkt samen met de klant en zorgt dat u zelf weer verder kunt met de juiste ondersteuning. Bijvoorbeeld door hulp van de Vrijwilligerscentrale in te zetten.

Diensten voor mantelzorgers van de Vrijwilligerscentrale

Onderdeel van de Vrijwilligerscentrale is het Steunpunt mantelzorg. Dit steunpunt is aangesloten bij Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Kijk eens wat  Steunpunt Mantelzorg voor u kan betekenen op het gebied van:

Meer informatie op www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl

Contact

Bent u zelf mantelzorger of kent u mantelzorgers en heb u vragen? Neem contact op met sociaal werk via 0575 519 613, toets 0. Wilt u meer informatie over de ondersteunende diensten van de Vrijwilligerscentrale, dan kunt u mailen met: mantelzorg@perspectiefzutphen.nl of bellen naar: 0575 - 596 296

 

Direct naar

[knop 1]              [knop 2]              [knop 3]              [knop 4]              [knop 5]

Werk                    Geld                      Huis en gezin     Gezondheid      Jeugd en gezin