Hulp bij financiële problemen

Heeft u schulden of vragen over uw financiële situatie? Wacht niet tot de problemen groter worden en kom naar ons voor advies en ondersteuning.

Wij kunnen u helpen:

  • Als u financiële problemen hebt of bang bent om deze te krijgen
  • We gaan samen op zoek naar een oplossing om uw financiën op orde te krijgen
  • We leveren schulddienstverlening op maat
  • We geven hulp en ondersteuning die bij u en uw situatie past

Wat kunt u verwachten?

Schulddienstverlening begint met een gesprek. In dit gesprek nemen we uw situatie met u door. We vragen onder andere naar uw thuissituatie, uw inkomen en uitgaven, uw schulden, vaste lasten en nog meer. We bespreken met u welke gegevens u bij ons moet aanleveren. Vervolgens maken we een Plan van Aanpak waarin we afspraken vastleggen. We besluiten welke oplossing het beste bij u en uw situatie past en gaan dan samen aan de slag.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen u op verschillende manieren ondersteunen. Op deze pagina vindt u alle vormen van dienstverlening waar we u mee kunnen ondersteunen.
U hoeft niet al deze vormen van ondersteuning te kennen voordat we met u in gesprek gaan. Het is bedoeld om u een beeld te geven van wat wij voor u kunnen doen.

Informatie en advies

Wij kunnen  u op weg helpen als u vragen heeft over uw financiën. We geven u informatie en advies zodat u verder kunt of wij verwijzen u naar één van de organisaties waarmee wij samenwerken, zoals Perspectief en Schuldhulpmaatje.

Budgetondersteuning op maat (BOOM)

U heeft hulp nodig met het regelen van uw financiën. Maar u wilt wel zelf de controle houden over uw inkomsten en uitgaven. Dan past BudgetOndersteuning Op Maat (BOOM) bij u. Wij beheren tijdelijk uw budget en zorgen ervoor dat de belangrijkste betalingen worden gedaan. Wij coachen u zodat u het straks zelf kunt doen.

Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD)

Wij kunnen u Duurzame Financiële Dienstverlening aanbieden als u langere tijd ondersteuning nodig heeft bij het beheren uw financiën. Het doel is om de inkomsten en uitgaven voor lange tijd in evenwicht te brengen om vergroting van de financiële problemen te voorkomen. Duurzame Financiële Dienstverlening is voor u interessant als u ook op langere termijn niet zelf uw schulden kunt regelen.

Stabilisatie

Helaas komt niet iedereen (direct) in aanmerking voor een schuldregeling. Bijvoorbeeld omdat uw situatie niet stabiel genoeg is om een schuldregeling te starten. Dat kan bijvoorbeeld doordat de schulden nog verder oplopen of doordat u zelf in een lastige persoonlijke situatie zit. In dit geval kunt u misschien nog niet helemaal voldoen aan de voorwaarden voor schulddienstverlening. We kunnen u wel verder helpen:

We helpen bij het in evenwicht brengen van uw financiën zodat uw schulden niet verder op lopen. Tijdens deze stabilisatieperiode krijgt u rust en ruimte om te gaan werken aan uw doelen die we samen met u opstellen. Deze doelen zijn de voorwaarden om een eventueel schuldregelingstraject in de toekomst op te gaan starten.

Betalingsregeling

Als u zich meldt voor hulp bij het regelen van uw schulden, wordt altijd bekeken of het mogelijk is dat u uw schulden volledig afbetaalt binnen een redelijke termijn. We bespreken met u of u zelf betalingsafspraken met schuldeisers kunt maken. Lukt dit u niet zelf, dan kunt u hierbij geholpen worden door onze medewerkers. Als een betalingsregeling niet mogelijk is wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een schuldregeling.

Minnelijke schuldregeling

Een schuldregeling is een afspraak met uw schuldeisers over het terugbetalen van uw schulden. In eerste instantie zullen onze medewerkers met u bekijken of u uw schulden volledig af kunt betalen. Lukt dat niet, dan kunnen we besluiten om een schuldregeling op te starten.

Werken de schuldeisers mee aan de schuldregeling, dan praten we over een minnelijke schuldregeling. Werken schuldeisers niet mee, dan kunt u een wettelijke schuldsanering aanvragen bij de rechtbank. De rechter beslist of u in aanmerking komt voor toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Er moet eerst een minnelijk traject geprobeerd zijn voordat er een aanvraag voor de WSNP wordt ingediend bij de rechtbank.

Wettelijke schuldregeling

Als uw schuldeisers niet akkoord gaan met een minnelijk traject, dan kunt u een wettelijke schuldsanering aanvragen bij de rechtbank. De rechter beslist dan of u in aanmerking komt voor toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Voorwaarde is dat u het 'minnelijk traject' bij ons heeft doorlopen.

Als u een wettelijke schuldsanering wilt aanvragen, heeft u een verklaring van ons nodig. Er wordt een dossier opgebouwd waarin wij aantonen wat er is geprobeerd om een schuldregeling te treffen. Ook wordt hierin verteld wat uw situatie is, of u voldoende medewerking heeft verleend aan het schulddienstverleningstraject en of u de afspraken die met u zijn gemaakt bent nagekomen. Dit dossier wordt door u en door uw consulent schulddienstverlening doorgenomen en getekend. Vervolgens levert u het dossier in bij de rechtbank. U krijgt van de rechtbank een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u verplicht naar toe moet. Het is raadzaam om iemand mee te nemen. Waar nodig kan uw consulent schulddienstverlening ook aansluiten bij de zitting.

Nazorg

Na afloop van uw schuldenregeling houden we contact. We bespreken dan hoe het met u gaat en of uw financiële situatie in evenwicht is. Misschien heeft u nog vragen of behoefte aan ondersteuning. Samen bekijken wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn.

Ondernemer met financiële problemen

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Ieder bedrijf kent ups en downs. Uw inkomen schommelt in veel gevallen mee. Als u inkomen langere tijd te laag is om van te leven, moet u misschien schulden maken. Of u staat op het punt om schulden te maken. Wacht niet langer en neem contact op met onze ondernemersadviseurs. Zij kunnen u adviseren en ondersteunen.