Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen op verschillende manieren ondersteunen. Op deze pagina vindt u alle vormen van dienstverlening waar we u mee kunnen ondersteunen.

Informatie en advies

Wij kunnen u op weg helpen als u vragen heeft over uw financiën. We geven u informatie en advies zodat u verder kunt of wij verwijzen u naar één van de organisaties waarmee wij samenwerken, zoals Perspectief en Schuldhulpmaatje.

Budgetondersteuning op maat

U heeft hulp nodig met het regelen van uw financiën. Maar u wilt wel zelf de controle houden over uw inkomsten en uitgaven. Dan past budgetondersteuning op maat bij u.

Duurzame Financiële Dienstverlening

Wij kunnen u Duurzame Financiële Dienstverlening aanbieden als u langere tijd ondersteuning nodig heeft bij het beheren uw financiën. Het doel is om de inkomsten en uitgaven duurzaam in evenwicht te brengen om vergroting van de financiële problemen te voorkomen. Duurzame Financiële Dienstverlening is voor u interessant als u ook op langere termijn niet zelf uw schulden kunt regelen.

Stabilisatie

Helaas komt niet iedereen (direct) in aanmerking voor een minnelijke schuldregeling. Bijvoorbeeld omdat uw situatie niet stabiel genoeg is om een schuldregeling te starten. Dat kan bijvoorbeeld doordat de schulden nog verder oplopen of doordat u zelf in een lastige persoonlijke situatie zit en u nog niet helemaal kunt voldoen aan de voorwaarden voor schulddienstverlening. We kunnen u wel verder helpen:

We helpen bij het in evenwicht brengen van uw financiën zodat uw schulden niet verder op lopen. Tijdens deze stabilisatieperiode krijgt u rust en ruimte om te gaan werken aan uw doelen die we samen met u opstellen. Deze doelen zijn de voorwaarden om een eventueel schuldregelingstraject in de toekomst op te gaan starten.

Betalingsregeling

Als u zich meldt voor hulp bij het regelen van uw schulden, wordt altijd bekeken of het mogelijk is dat u uw schulden volledig afbetaalt binnen een redelijke termijn. We bespreken met u of u zelf betalingsregelingen met uw schuldeisers kunt treffen. Lukt dit u niet zelf, dan kunt u hierbij geholpen worden door onze medewerkers.

Als een betalingsregeling niet mogelijk is, wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een schuldregeling.

Minnelijke schuldregeling

Een schuldregeling is een afspraak met uw schuldeisers over het terugbetalen van uw schulden. In eerste instantie zullen onze medewerkers met u bekijken of u uw schulden volledig af kunt betalen. Lukt dat niet, dan kunnen we besluiten om een schuldregeling op te starten.

Werken de schuldeisers mee aan de schuldregeling, dan praten we over een minnelijke schuldregeling. Werken schuldeisers niet mee, dan kunt u een wettelijke schuldsanering aanvragen bij de rechtbank. De rechter beslist of u in aanmerking komt voor toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Er moet eerst een minnelijk traject geprobeerd zijn voordat er een aanvraag voor de WSNP wordt ingediend bij de rechtbank.

Wettelijke schuldregeling

Als uw schuldeisers niet akkoord gaan met een minnelijk traject, dan kunt u een wettelijke schuldsanering aanvragen bij de rechtbank. De rechter beslist dan of u in aanmerking komt voor toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Voorwaarde is dat u het minnelijk traject bij ons heeft doorlopen.

Als u een wettelijke schuldsanering wilt aanvragen, heeft u een verklaring nodig van ons. Er wordt een dossier opgebouwd waarin wij aantonen wat er is geprobeerd om via ons een schuldregeling te treffen. Ook wordt hierin verteld wat uw situatie is, of u voldoende medewerking heeft verleend aan het schulddienstverleningstraject en of u de afspraken die met u zijn gemaakt bent nagekomen. Dit dossier wordt door u en door uw consulent schulddienstverlening doorgenomen en getekend. Vervolgens levert u het dossier in bij de rechtbank. U krijgt van de rechtbank een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u verplicht naar toe moet. Het is raadzaam om iemand mee te nemen. Waar nodig kan uw consulent schulddienstverlening ook aansluiten bij de zitting.

Nazorg

Na afloop van uw schuldenregeling houden we contact. We bespreken dan hoe het met u gaat en of uw financiële situatie in evenwicht is. Misschien heeft u nog vragen of behoefte aan ondersteuning. Samen bekijken wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn.