Huishoudelijke hulp

Heeft u moeite met het huishuishouden, zoals bijvoorbeeld met schoonmaken of de was? En is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u zich bij ons melden.

Wij kijken in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is om het huishouden te regelen.

 

Aanvraag

Bel om een afspraak te maken voor het persoonlijk gesprek. U kunt ook bij ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1 een afspraak maken. Aan het eind van het persoonlijk gesprek vertellen wij wat de juiste oplossing voor u kan zijn. Binnen 8 weken ontvangt u een brief met daarin de uiteindelijke beslissing.

 

Kosten

Krijgt u een hulpmiddel of zorg vanuit de WMO? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie kantoor (CAK) int de eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd en gezinssamenstelling.

Vanaf 1 januari 2019 wordt eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Er wordt niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken. 

.