Woningaanpassing

Kunt u zich niet zo goed bewegen in huis, heeft u problemen met douchen of traplopen? Dan kunt u zich bij ons melden. Wij kijken in een gesprek samen met u wat voor u de beste oplossing is.

Het kan zijn dat een traplift voor u een oplossing is, een douchezitje of een badplank. Wanneer de kosten voor het aanpassen van uw huis te hoog oplopen, kunnen we u vragen om te verhuizen naar een woning die wel geschikt is. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de verhuiskosten. Wij helpen u in een persoonlijk gesprek verder met de juiste oplossing voor uw situatie.

Aanvraag

Bel om een afspraak te maken voor het persoonlijk gesprek. U kunt ook bij ons kantoor aan de Henri Dunantweg 1 een afspraak maken. Aan het eind van het persoonlijk gesprek vertellen wij wat de juiste oplossing voor u kan zijn. Binnen 8 weken ontvangt u een brief met daarin de uiteindelijke beslissing.

Eigen bijdrage hulp en ondersteuning

Vanaf 1 januari 2020 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Vanaf 1 januari 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,00 per maand. Tot 1 januari 2020 was dit bedrag nog € 17,50 per 4 weken.

Omgerekend blijft de hoogte van de eigen bijdrage bijna hetzelfde:
Totaal 2019: 13 periodes x €17,50 = € 227,50
Totaal 2020: 12 maanden x € 19,00 = € 228,00

Inkomen of vermogen telt niet meer mee

Sinds 1 januari 2019 wordt niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 19,00 per maand

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage vanaf 1 januari 2020 maximaal € 19,00 per maand,

Het CAK bepaalt op basis van uw situatie of u een eigen bijdrage moet betalen van maximaal € 19,- per maand. U ontvangt hierover bericht van het CAK:

  • U krijgt eerst een brief van het CAK over uw eigen bijdrage. Hierin staat of u een eigen bijdrage moet betalen.
  • Als u een eigen bijdrage moet betalen, ontvangt u daarna de factuur van het CAK.

Het CAK doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk klanten zo snel mogelijk een brief over de eigen bijdrage en/of factuur te sturen. Het CAK heeft echter aangegeven dat dit niet voor alle klanten gaat lukken. Het is dus mogelijk dat u pas na enkele maanden bericht van het CAK krijgt.

Belangrijk om rekening mee te houden

  • Geld opzij zetten: u ontvangt mogelijk de facturen van de eerste maanden in één keer. U moet dan in één keer meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld: u ontvangt in juli de factuur voor maart, april, mei én juni. Dan krijgt u vier keer een factuur van 19,- euro = 57,- euro. Daarna krijgt u weer iedere maand één factuur. Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast 19,- euro voor iedere maand opzij te zetten.
  • In delen betalen: wilt u de facturen liever in delen betalen? Dat is mogelijk. Neem dan contact op met het CAK zodra u de factuur heeft ontvangen. U kunt dan een gratis betalingsregeling aanvragen.
    Let op: dit kan pas vanaf het moment dat u de facturen voor 2020 heeft ontvangen.

Heeft u vragen over de eigen bijdrage en de betaling? Dan kunt u terecht bij het CAK. Kijk op www.hetcak.nl/wmo2020 voor meer informatie.