Werkwijze

Bij wie u ook aanklopt, we streven er in Zutphen naar dat u 1 aanspreekpunt krijgt, en dat u waar nodig doorverwezen wordt naar professionele zorg.

Samen maken we een plan

We luisteren naar uw verhaal en kijken samen met u wat u nodig heeft en wie dat het beste kan bieden: mensen uit uw omgeving, (getrainde) vrijwilligers of professionele hulpverleners. Vaak zal het een combinatie zijn. Over de inzet van deze hulp maken we met u een plan.

Uw aanspreekpunt

De ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats door één begeleider. Zijn er meerdere hulpverleners, dan proberen we ervoor te zorgen dat u één contactpersoon heeft die zorgt voor een goede afstemming. We overleggen altijd met u voordat er dingen besproken of besloten worden. Zo houdt u uw zelfstandigheid.

Waar nodig professionele zorg

Professionele zorg laten we niet doen door vrijwilligers of buren. En we gaan mantelzorg niet verplichten. Wel kijken we hoe we mantelzorgers nog beter kunnen ondersteunen en waar nodig ontlasten.