Het voorontwerp omgevingsplan inzien

Het voorontwerp Omgevingsplan Landelijk gebied ligt ter inzage van 7 juni tot en met 18 juli 2019. In deze periode kunt u een inspraakreactie sturen.

Plan inzien

Het voorontwerp omgevingsplan “Landelijk gebied” kunt u inzien in het stadhuis, bij het Loket tijdens de algemene openingstijden.

Ook kunt u het plan online inzien op Ruimtelijkeplannen.nl en de bestanden van het voorontwerpbestemmingplan online inzien.

Hoe kunt u reageren?

Op een speciale pagina over het plan onder Plannen ter inzage op onze website vindt u meer informatie over hoe u een inspraakreactie kunt geven.