Subsidie maatschappelijke dienstverlening

De gemeente ondersteunt vrijwilligersorganisaties die activiteiten uitvoeren voor inwoners uit kwetsbare groepen. Het gaat om activiteiten die de gezondheid, welzijn of maatschappelijke participatie bevorderen. De vrijwilligersorganisatie kan hiervoor subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • de aanvraag moet worden gedaan door een vrijwilligersorganisatie (het grootste deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door vrijwilligers);
  • de vrijwilligersorganisatie moet een rechtspersoon zijn (bijvoorbeeld stichting of vereniging);
  • de activiteiten zijn voornamelijk gericht op inwoners van de gemeente Zutphen;
  • de vrijwilligersorganisatie voert concrete activiteiten uit voor individuen/deelnemers;
  • de organisatie ontvangt in het betreffende jaar geen andere subsidie of bijdrage van de gemeente Zutphen of Het Plein.

Aanvragen

Subsidie voor Maatschappelijke dienstverlening kunt u aanvragen met het digitale formulier Subsidie voor organisaties en verenigingen.

De aanvraag moet voor 1 oktober worden ingediend, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Let op! Vul eerst het activiteitenplan (doc, 25KB) in. Zonder dit activiteitenplan kunt u geen subsidie aanvragen. Stuur het ingevulde activiteitenplan als bijlage mee met het digitale formulier.

De subsidie is maximaal € 550 per aanvrager per jaar. Het beschikbare budget is € 7.900 per jaar.