Subsidie ontwikkelingssamenwerking

De gemeente ondersteunt projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en voorlichtingsactiviteiten over ontwikkelingslanden.

Aanvragen

Subsidie voor ontwikkelingssamenwerking kunt u aanvragen met het digitale formulier Subsidie voor verenigingen en stichtingen.

De subsidieaanvraag moet voor 1 april of voor 1 oktober worden ingediend.

Let op! Vul eerst het activiteitenplan (doc, 25kB) in. Zonder dit activiteitenplan kunt u geen subsidie aanvragen.

Voeg het ingevulde activiteitenplan toe als bijlage bij het digitale formulier.

Voorwaarden

Er kan een aanvraag worden ingediend voor een eenmalige subsidie voor een activiteit of activiteiten binnen 1 kalenderjaar. Ook voor een project (van meerdere jaren) kan subsidie worden aangevraagd.

Voorwaarden voorlichtingsubsidie

  1. de aanvrager is een Zutphense organisatie of een Zutphense afdeling van een landelijke organisatie;
  2. een bijdrage in organisatiekosten waaronder zaalhuur, porti/telefoon/kopieerkosten en voorlichtingsmateriaal is mogelijk;
  3. de voorlichtingsactiviteit is openbaar en toegankelijk voor de hele Zutphense bevolking. Hierop kan in bijzondere gevallen een uitzondering gemaakt worden.

Voorwaarden projectsteunsubsidie

  1. de aanvrager is een Zutphense organisatie of een Zutphense afdeling van een landelijke organisatie;
  2. er moet behoefte zijn van de mensen in het betreffende ontwikkelingsland zelf;
  3. de doelgroep heeft zeggenschap over de formulering van de doelstellingen en kan actief deelnemen;
  4. de resultaten van het project komen ten goede aan de armsten, zonder hen echt afhankelijk te maken van de geboden hulp;
  5. het project moet een uitstralingseffect hebben op de wijdere maatschappelijke verbanden waarvan de doelgroepen deel uit maken;
  6. de resultaten van het project leveren een bijdrage aan de oplossing van het structurele probleem van onderontwikkeling;
  7. structurele kosten, zoals schoolgeld of salarissen, komen niet in aanmerking voor projectsteunsubsidie.