Subsidie sportstimulering

De gemeente stimuleert bewoners om te gaan sporten. Organisaties die eenmalig sportactiviteiten organiseren kunnen een aanvraag doen. Zutphense en Warnsveldse sportverenigingen kunnen ook een aanvraag doen voor (sport)investeringen.

Voorwaarden voor eenmalige subsidie

U kunt een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie voor een activiteit of activiteiten binnen 1 kalenderjaar. Ook voor een project (van meerdere jaren) kan subsidie worden aangevraagd.

Voorwaarden zijn:

 • de aanvraag moet worden ingediend voor 1 april;
 • de activiteit stimuleert mensen tot daadwerkelijke en regelmatige sportbeoefening en beweging;
 • de activiteit draagt bij tot grotere sportdeelname;
 • de activiteit draagt bij tot vergroten van het ledenaantal van de vereniging;
 • de kwaliteit van sportbeoefening wordt verbeterd;
 • de activiteit heeft een experimenteel en/of incidenteel karakter;
 • de activiteit vindt binnen de grenzen van de gemeente Zutphen plaats;
 • of de activiteit vindt in een aangrenzende gemeente plaats (maar wel grotendeels gericht op Zutphen) én deze sport kan niet in de gemeente Zutphen worden beoefend);
 • als de activiteit een evenement is, moet deze toegankelijk zijn voor iedereen (en op zo'n manier worden aangekondigd).

Voorwaarden voor sport investeringen

Er kan een aanvraag worden ingediend door Zutphense sportverenigingen voor investeringen voor de sport.

Voorwaarden zijn:

 • de aanvraag moet worden ingediend voor 1 april;
 • de sportvereniging is gevestigd in de gemeente Zutphen;
 • de investering is voor de inrichting van een accommodatie,
 • de aanschaf/vervanging/uitbreiding van duurzame gebruiksgoederen;
 • de sportvereniging ontvangt geen andere structurele financiële ondersteuning van de gemeente.

Toetsing van aanvragen

Bij de verdeling van de subsidiegelden zijn de criteria als vermeld in artikel 3, onder a. en b. van de subsidieregeling Sportstimulering leidend, met dien verstande dat hoe meer een aanvraag om subsidie cumulatief voldoet aan de gestelde criteria in artikel 3, onder a., hoe eerder de activiteiten voor subsidiëring in aanmerking komen, waarbij het criterium onder a. in vergelijking met het criterium onder b. ook hoger in rangorde staat.

Aanvragen

Subsidie voor sportstimulering kunt u aanvragen met het digitale formulier Subsidie voor verenigingen en stichtingen.

Let op! Vul eerst het activiteitenplan (doc, 25kB) in. Zonder dit activiteitenplan kunt u geen subsidie aanvragen. Stuur het ingevulde activiteitenplan als bijlage mee met het digitale formulier.

Totaalbudget

Het beschikbare budget is 35.000 euro per jaar. Aanvragen die na 1 april binnenkomen kunnen alleen voor subsidie in aanmerking komen als er nog budget over is.