Subsidie sportstimulering

De gemeente stimuleert bewoners om te gaan sporten. Organisaties die eenmalig sportactiviteiten organiseren kunnen een aanvraag doen. Zutphense en Warnsveldse sportverenigingen kunnen ook een aanvraag doen voor (sport)investeringen.

Voorwaarden voor eenmalige subsidie

U kunt een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie voor een activiteit of activiteiten binnen 1 kalenderjaar.

Criteria voor subsidie zijn:

  • de activiteiten dragen bij tot groter sport- en bewegingsaanbod;
  • activiteiten die een specifiek sport- en/of bewegingsaanbod voor inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking, lage inkomens en voor de LHBTI+ groep creëren (inclusief sporten);
  • activiteiten die bestuurlijke betrokkenheid door vrijwilligers op het gebied van sport en bewegen stimuleren;
  • activiteiten die deskundigheid van vrijwilligers voor het sporttechnisch kader bevorderen;
  • activiteiten die de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en/of met andere organisaties bevorderen;
  • activiteiten die het sport- en bewegingsklimaat door het organiseren van sportevenementen verbeteren;
  • activiteiten die de gemeente op het gebied van sport en beweging promoten.

Toetsing van aanvragen

Bij de verdeling van de subsidiegelden zijn de bovengenoemde criteria van de subsidieregeling Sportstimulering leidend. Uw activitieten komen eerder voor subsidie in aanmerking, als uw aanvraag aan meerdere criteria voldoet. Hoe meer criteria, hoe beter.

Aanvragen

Subsidie voor sportstimulering kunt u aanvragen met het digitale formulier Subsidie voor verenigingen en stichtingen.

Let op! Vul eerst het activiteitenplan (doc, 25kB) in. Zonder dit activiteitenplan kunt u geen subsidie aanvragen. Stuur het ingevulde activiteitenplan als bijlage mee met het digitale formulier.

Totaalbudget

Het beschikbare budget is € 35.000 per jaar. Aanvragen die na 1 oktober binnenkomen kunnen alleen voor subsidie in aanmerking komen als er nog budget over is.