Subsidie jeugdvereniging

De gemeente stimuleert jeugdverenigingen om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een zinvolle tijdbesteding en deelneming van jongeren aan de maatschappij. Die jeugdverenigingen (bijvoorbeeld scoutinggroepen en speeltuinverenigingen) kunnen daarvoor subsidie aanvragen.

Aanvragen

Voorwaarden

Een jeugdvereniging kan subsidie aanvragen voor:

 • organisatiekosten: tot een bedrag van € 750;
 • activiteitenkosten: voor maandelijkse activiteiten (ten minste 10 keer per jaar) € 250 per jaar;
 • uitvoeringskosten: tot € 250 per jaar.

De totale subsidie per jeugdvereniging is maximaal € 1.250 per jaar.

Om subsidie aan te kunnen vragen, moet de jeugdvereniging aan (de meeste van) de volgende voorwaarden voldoen. De vereniging:

 • bevordert maatschappelijke participatie, sociale binding en sociale integratie, en de eigen kracht;
 • versterkt een gevarieerd activiteitenaanbod;
 • gaat alcohol- en drugsgebruik tegen;
 • verhoogt gezondheid en de bewustwording van een gezonde leefstijl.
 • verhoogt sport- en beweegparticipatie;
 • dringt overlast terug en bevordert sociale cohesie;
 • doet een appel op zelfwerkzaamheid en creativiteit;
 • zorgt voor kennismaking met vrijwilligerswerk;
 • hanteert een open houding naar andere culturen en overtuigingen, en stimuleert dit.

U vindt de voorwaarden ook in de Subsidieregeling specifieke jeugdverenigingen gemeente Zutphen 2019.