Subsidie jongerenhuisvesting

Wij willen meer woonruimten voor jongeren in Zutphen. Daarom kan een onderneming of organisatie subsidie aanvragen voor de bouw hiervan. Dit kan voor zowel nieuwbouw of woonruimte in een bestaand gebouw.

Aanvragen

Subsidie voor het realiseren van woonruimte voor jongeren kunt u aanvragen met het digitale formulier Subsidie voor jongerenhuisvesting. Neem voor vragen contact met ons op via 14 0575. Er is maximaal € 7.500 subsidie beschikbaar per onzelfstandige wooneenheid. Er is maximaal € 15.000 subsidie beschikbaar per zelfstandige wooneenheid.

Voorwaarden

 • het moet gaan om één of meer zelfstandige of onzelfstandige wooneenheden voor jongeren;
 • het kan gaan om nieuwbouw of verbouw van een bestaand pand;
 • de wooneenheid of wooneenheden mogen uitsluitend aan jongeren, leeftijd tussen 18 en 23 jaar, verhuurd worden;
 • de huurprijs mag per wooneenheid niet hoger zijn dan € 417;
 • de wooneenheid moet minimaal 10 jaar voor jongeren beschikbaar zijn;
 • voor een onzelfstandige wooneenheid geldt een minimumomvang van 18 m² per wooneenheid. Voor zelfstandige wooneenheden zijn minimale wooneisen opgenomen in het Bouwbesluit.
 • subsidie kan worden aangevraagd door:
  • een rechtspersoon (onderneming of organisatie);
  • een toegelaten instelling, zoals bedoeld in artikel 19 van de Woningwet;
  • een andere instelling die zich inzet voor wonen en/of de volkshuisvesting.
 • het adres waar woonruimte voor jongeren wordt gerealiseerd, moet de bestemming “Wonen” hebben of krijgen. Neem hiervoor contact met ons op via 140575.