Subsidie voor cultuurinitiatieven

Wij willen meer cultuurinitiatieven in de gemeente. Met deze subsidie helpen wij u initiatieven te ontwikkelen. We verdelen het beschikbare budget over de verschillende culturele activiteiten.

Voorwaarden

De activiteiten leveren een bijdrage aan de ambities en doelstellingen van de Cultuuragenda 2016. De thema’s zijn opgenomen in de subsidieregeling (artikel 1).

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw initiatief voldoen aan meerdere criteria. Deze criteria leest u in de subsidieregeling in artikel 3 (punt 1).

Aanvragen

Een subsidieaanvraag moet worden ingediend met het online aanvraagformulier.

Vindt uw activiteit plaats in de periode januari tot en met juni? Dan moet u de aanvraag indienen voor 1 november van het voorafgaande jaar.

Vindt uw activiteit plaats in de periode juli tot en met december? Dan moet u de aanvraag indienen voor 1 mei van het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden.

De gemeente Zutphen subsidieert maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.

Voordat u begint

Zorg voordat u de aanvraag doet voor de volgende documenten:

  • een ingevuld Activiteitenplan cultuurinitiatieven (doc, 25 kB).
  • een begroting met dekkingsplan
  • als het de eerste aanvraag van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of vereniging) betreft:
    • een actueel exemplaar van het uittreksel uit het register van de KvK.
    • de meest recente statuten.
    • een actueel bankafschrift.

Subsidieplafond

In de periode januari tot en met juni is € 40.000 beschikbaar.

In de periode juli tot en met december is € 40.000 beschikbaar.