Brandveiligheid bouwwerken en tenten

Wilt u een gebouw (ver)bouwen? Dan moet het bouwwerk voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Als het gebouw af is, moet het pand ook brandveilig gebruikt worden. Dit geldt niet alleen voor 'vaste' bouwwerken maar ook voor tijdelijk onderkomens, zoals tenten.

In de gemeente Zutphen controleert niet de brandweer, maar de gemeente of de bouwplannen voldoen aan de eisen. Ook houdt de gemeente toezicht op de juiste inrichting en het brandveilig gebruiken van bouwwerken.  

Brandveilig bouwen 'vaste' bouwwerken

In het Bouwbesluit staat aan welke eisen u moet voldoen bij de bouw of verbouw van een pand.

Door deze eisen te volgen:

 1. blijft een eventuele brand beheersbaar;
 2. gebruikt u de juist materialen;
 3. kunnen mensen het pand tijdig kunnen verlaten en de openbare weg bereiken;
 4. kunnen mensen op de vluchtweg deuren tegenkomen die eenvoudig te openen zijn;
 5. kunnen mensen via normale vluchtwegen het pand verlaten
 6. zijn er installaties die ervoor zorgen dat:
  1. een brand ontdekt wordt (zoals een brandmeldinstallatie)
  2. mensen gewaarschuwd worden (zoals een alarm)
  3. een beginnende brand geblust kan worden (zoals brandblussers)
  4. mensen via de snelste weg het pand kunnen verlaten (zoals aanduiding vluchtroute)
  5. panden veilig kunnen worden verlaten (zoals noodverlichting)

Meer informatie over brandveilig bouwen vindt u op www.brandweer.nl.

Brandveilig gebruiken 'vaste' bouwwerken

Na de bouw of verbouwing kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft om het gebouw te gaan gebruiken. Vaak is alleen een melding voldoende en soms hoeft u niets te doen. Met de vergunningscheck op het Omgevingsloket kunt u nagaan wat voor uw situatie nodig is.

Meer informatie over het brandveilig gebruiken van een gebouw vindt u op www.brandweer.nl.

Tijdelijk bouwwerk, bijvoorbeeld een tent

Organiseert u een evenement en gebruikt u daarbij een tent? Ook dan is het belangrijk dat de tent brandveilig gebruikt wordt. Voor het gebruik van de tent gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van de gemeente.

Voor een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. Gebruikt u een tent, dan geeft u dit aan bij de aanvraag van de evenementenvergunning. Wij vragen u dan om te beschrijven waarvoor u de tent gebruikt. U heeft een gebruiksvergunning nodig als de tent door meer dan 50 personen tegelijkertijd gebruikt gaat worden. Bij de aanvraag voor de evenementenvergunning vult u alle gegevens over het gebruik van de tent in.

Meer informatie over brandveilige evenementen vindt u op www.brandweer.nl.

Vergunning aanvragen of melding doen (vaste bouwwerken)

Bekijk via de ‘vergunningcheck’ op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een gebruiksmelding moet doen. De aanvraag doet u ook via het Omgevingsloket. Particulieren doen dit met DigiD (of downloaden het formulier). Ondernemers vragen de vergunning digitaal aan met eHerkenning.

Termijnen

 1. Bij een omgevingsvergunning brandveilig gebruik duurt de afhandeling minimaal 14 weken en maximaal 26 weken.
 2. De gebruiksmelding brandveilig gebruik moet minstens 4 weken voordat u het pand in gebruik neemt in ons bezit zijn.
 3. Het afhandelen van een gebruiksvergunning voor het gebruiken van een tijdelijk bouwwerk duurt ongeveer 2 weken.

Kosten

Voor een vergunning betaalt u leges.

De leges voor een gebruiksvergunning (omgevingsvergunning brandveilig gebruik) van 'vaste' bouwwerken bestaan uit een vast bedrag vermeerderd met een bedrag per vierkante meter gebruiksoppervlak.

Voor het doen van een gebruiksmelding worden geen leges in rekening gebracht.

De leges voor de vergunning voor het gebruiken van een tijdelijk onderkomen bedragen € 100.

Alle bedragen vindt u in de legesverordening (titel 3, hoofdstuk 6).

Vragen

Heeft u vragen over het brandveilig bouwen en in gebruik nemen van gebouwen of tijdelijke bouwwerken? Neem dan contact op met Marco Brans of Hans Worm van het team Vergunningen & Handhaving via: