Grond verplaatsen

Wilt u grond of baggerspecie (her)gebruiken? Dan moet u dit melden. Dit geldt niet voor particulieren.

Melden

Het gebruiken van meer dan 50 m3 grond of baggerspecie moet u 5 dagen van tevoren melden bij Meldpunt bodemkwaliteit (ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Dit geldt niet voor:

  • Particulieren, behalve wanneer het werk door derden wordt uitgevoerd; 
  • Toepassingen binnen agrarische bedrijven als er sprake is van een gelijksoortig gewas;
  • Verspreiding van baggerspecie op aangrenzende percelen;
  • Kleine en schone partijen grond of baggerspecie (kwaliteit AW2000) met een hoeveelheid minder dan 50 m3.

Regionale samenwerking

Zutphen heeft met de regio Stedendriehoek (Brummen, Lochem, Voorst, Apeldoorn en Epe) speciale voorwaarden voor (her)gebruik van grond en baggerspecie. Er kan vaker gebruik worden gemaakt van grond en baggerspecie binnen de regio. Met als gevolg dat geen schone grond van buiten de regio nodig is.